Debat: Sundhedsreformen

Birte Stahl, Pens. sygeplejerske, Nøddehøj 9, 2840 Holte

Hvis “sundhedsreformen” skulle blive vedtaget, betyder det nedlæggelse af det sundhedsvæsen, de sygehuse, som vi kender i dag, og som allerede er under afvikling med idelige besparelser.

Statsministeren taler om 30 sundhedshuse med en langsigtet besparelse på op til 40.000 sengepladser.

Resultatet af det vil være, at især syge og svage gamle vil ligge alene hjemme, overladt til en nærmest ikke-eksisterende hjemmepleje, eller en pårørende, der må tage fri for at undgå denne situation.

Tænk lige lidt over det...

I en sygehusseng er der dog nogen i døgndrift, der reagerer så hurtigt, som travlheden tillader, uden køretid rundt i distriktet. Det giver en meget større tryghed.

Statsministeren har også sagt, at en lægeuddannelse tager 5-12 år.

Grunduddannelse ved universitetet er 6 år. Hertil skal lægges 5,4 år il den speciallægelige uddannelse. Der er altså IKKE tale om 5 år, men om minimum 10,4 år for de allerhurtigste.

Og hvor skal det ekstra personalet til hjemmeplejen, som “sundhedsreformen” vil kræve, komme fra?

I dag kan der ikke ansættes nok til at få dagligdagen til at køre tilfredsstillende, der er ingen at ansætte.

“Sundhedsreformen” vil kræve langt, langt flere ansatte for at sengepladser kan nedlægges. Dette personale findes ikke nu og ikke fremover.

Sophie Løhde skriver om manglende sammenhæng i borgernes behandlingsforløb på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. En kæmpe forbedring af den manglende sammenhæng vil være at erkende, at styresystemet “sundhedsplatformen” er og bliver uduelig til dette! Hvor mange millioner skal der bruges, før politikerne erkender, at det aldrig vil komme til at fungere? Hvor mange fejl skal der endnu ske i patientbehandlingerne?

Det er mere groteskt, at det fortsætter, end SKATS også fallerede styresystem, her er det dog “kun” milliarder, der tabes, ved “sundhedsplatformen” er det menneskeliv og manglende tid til relevant behandling.

Og i Jylland kører et system i sundhedsvæsenet upåklageligt. Hvorfor er Sjælland ikke bare koblet til det? Bedre og langt billigere!

Jeg skrev ikke dette, hvis jeg ikke var blevet klar over, at mange andre går rundt med samme bekymring, som jeg gør. Men vi ER mange.

Publiceret 23 April 2019 09:43