Debat: Forargeligt ressourcespild i Vedbæk

Allan Engquist, Vedbæk Strandvej 379, 2950 Vedbæk

Ifølge miljøminister Jakob Ellemann-Jensen skal der tages hensyn til naturbeskyttelse, bevarelse af landskabelige værdier og rekreative interesser, og at afvejningen mellem hensynene således kan betyde, at der ikke gives tilladelse til en given ansøgning eller et iværksat byggeri i naturen.

Man savner en fjerde vigtig faktor: sund fornuft.

Da Rudersdal Kommune skulle have godkendt Vedbæk Nordstrand efter en større renovering hos det til Lemvig udflyttede Kystinspektorat, bedømtes de 2 trætrapper, der var bygget ned over det anlagte stengærde og ned til sandstranden til dumpekarakter under kriteriet: unaturlige.

I disse dage er den sidste trappe fjernet, en trappe, der har fungeret fortrinligt og handikapvenligt og anvendt i nogle få år af cirka 1000 vinterbadere og flere tusinde sommerbadere.

En bekostelig stentrappe af såkaldte Batursten, 4 håndværkerbiler og en kran skal således erstatte den stabile trætrappe, bygget til mange års brug.

Stemningen var trykket hos håndværkere og tilskuere, og spørgsmålet var : Hvorfor dette vanvid?

Som borger forstår man ikke, at en enkelt persons naturskøn blev enerådende på bekostning af økonomi og rekreative interesser.

Publiceret 02 May 2019 10:45