Lad Rudersdal Kommune blive foregangskommune og send omgående kommunens sundhedsansvarlige på et studiebesøg til Japan, skriver Steen V. Skånstrøm i dette læserbrev.

Lad Rudersdal Kommune blive foregangskommune og send omgående kommunens sundhedsansvarlige på et studiebesøg til Japan, skriver Steen V. Skånstrøm i dette læserbrev.

Debat: Lad Rudersdal blive foregangskommune

Steen V. Skånstrøm - pensionist/hjertepatient, Lendemosevej 6, 2850 Nærum

Artiklen “Sundhedsaftale skal sikre flere behandlinger lokalt”, 30.april, slutter med, at Sophie Løhde udtaler, at en ny Sundhedsreform tager tid at gennemføre, og at man ikke bare kan knipse sig til at få 1000 nye ekstra sygeplejersker på banen.

Men hvad kan og bør vi - rent kommunalt - gøre her og nu, med eller uden en ny sundhedsreform?

Hvis vi tager Japan som eks. er der ingen tvivl om at vi hurtigst muligt skal oprette de foreslåede lokale sundhedshuse hvor der kan foretages scanninger og lettere behandlinger, men som først og fremmest skal benyttes til forebyggende helbredsundersøgelser efter samme, lovpligtige retningslinier, som vores bilsyn og med dertil hørende profylakse om kendte modvirkende faktorer og levevis i form af en rapport.

Såfremt råd ikke fulgt bør prognosen beskrives tydeligt.

Er det fair overfor samfundet og vore nærmeste, at vi kan tillade os at spise, ryge eller drikke os ihjel uden at tænke på de milliarder, det koster samfundet i form af behandling sygehusophold og medicinudgifter i de sidste år af vores liv?

Undersøgelsespligten bør kun omfatte personer over 55 år med mulige rationelle undtagelser.

I Japan med verdens ældste befolkning er alle arbejdsgivere pålagt en årlig helbredsundersøgelse af de ansatte. Det er ikke ikke nogen tilfældighed.

I den seneste statistik, 2013-15, med henblik på procentstigningen i indsatsen af forebyggelse lå Danmark i bunden med 0,8% og Japan i top med 12,5%. I 2005-07 lå Japan helt nede på 2,4%. Der er derfor ingen tvivl om at Japan, i de mellemliggende år, ikke alene af humane årsager, men også på grund af sundhedsøkonomien er nået frem til den årlige, lovpligtige helbredsundersøgelse.

Og hvad så?

Lad Rudersdal Kommune blive foregangskommune og send omgående kommunens sundhedsansvarlige på et studiebesøg til Japan, så det kan blive klarlagt, hvad den årlige undersøgelse går ud på og i hvilket omfang den kan overføres til danske forhold i de nye lokale sundhedshuse.

Publiceret 02 May 2019 08:30