Debat: Bør Rudersdal Kommune bruge samme moral for sig selv, som overfor borgerne?

Peter Ring, Civilingeniør HD, Solgårdsvej 7, 2.tv., 2942 Skodsborg

Citat fra Rudersdal Avis 30. april 2019:

"Tilgivelse frem for tilladelse. Det er ikke et nyttigt forhandlingsprincip, når det gælder behandling af ens byggesag.

Så kontant lyder udmeldingen fra medlemmer af kommunens byplanudvalg.

"Vi oplever en del borgere, som først søger tilladelse til deres byggeri, når de har opført det. Det er ganske utåleligt. Jeg antager, at det sker ud fra en forestilling om, at tilgivelse er lettere end tilladelse. Men i Rudersdal har vi en ret klar linje, og det er præcis den modsatte," siger Axel Bredsdorff (L), formand for byplanudvalget i Rudersdal Kommune.

Næstformanden i udvalget er enig.

"Der er en tendens til, at folk mener, at loven selvfølgelig skal overholdes for alle andre end dem selv. Og nogle satser på, at de kan få dispensationen efterfølgende. Men i vores optik er det langt værre at bede om tilgivelse end tilladelse. Der er en domspraksis, som vi naturligvis læner vores afgørelser op ad, men vi er ret stringente på dette område," siger Erik Mollerup (V), næstformand i byplanudvalget i Rudersdal Kommune og tilføjer:

"Vi er lykkelig fri for at forholde os til, hvad tingene koster at opføre og rive ned. Vi forholder os til regler og rammer, og hvis man ikke har overholdt reglerne, er det underordnet, om det koster 50.000 kr. eller 500.000 kr. at udbedre. Konsekvensen er, at bygherre skal få det lavet.""

Sådan lød det fra toppen af Byplan i Rudersdal kommune, og grundlæggende er jeg helt enig.

Men gælder det også, når Rudersdal Kommune selv har penge i klemme?

I det sidste år har der kørt en sag om kommunens salg af børnehaven Konkyliens bygning i Skodsborg, og hvor kommunen helst vil erstatte den nuværende villa med et større etagebyggeri.

Her er der ingen grænser for, hvordan man kan tillade sig at love af dispensationer. Det står tydeligt i Byplan 12, der gælder for området: ”Der maa ikke opføres anden bebyggelse paa arealet, end hvad der er vist paa planen.”, og planen viser tydeligt den nuværende bygnings grundplan.

Desuden ligger byggeriet indenfor 100 m fra en fredet gravhøj, hvor der i flg. Naturbeskyttelsesloven ikke må opføres større bebyggelser end de nuværende: Naturbeskyttelsesloven § 18, stk. 1: ”Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven.

Vi (naboernes ejerforeninger) har gentagne gange protesteret overfor kommunen, men de vender det døve øre til og siger, at de kan sagtens skaffe dispensationerne, og ellers laver de bare byplanen om.

”Moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt” gælder åbenbart også her, når kommunen har sat sig noget i hovedet.

Publiceret 06 May 2019 10:30