Debat: Svar på indlæg om bebyggelse på Konkylien grunden og Gravhøjen - Skodsborg

Finn West - Solgårdsvej 1 2942 Skodsborg

Skribenten glemmer, at ejerforeningens medlemmer, i Skodsborg Solgård, ikke er spurgt, og at den skamfering der et sket med fældning af træer på den fredede gravhøj er sket på foranledning af de få beboere, der nu klager. ‬

‪Var skamferingen af Gravhøjen ikke sket, ville der ikke have været noget problem, da skribenten så ikke havde kunne se nybygningen.

‬‪Der har ikke i nogen af de to sager været afholdt afstemning blandt ejerforeningen Skodsborg Solgårds medlemmer.

‬‪Mange af Ejerforeningens medlemmer er neutrale eller ser gerne en bebyggelse på Konkyliegrunden, gerne med plads til børn, der er en mangelvarer i Skodsborg‬.

Publiceret 07 May 2019 14:00