Ikke alle er enige i, at de nyanlagte skolehaver i forlængelse af Præstegårdshaven i Birkerød er en god ide. Arkivfoto

Ikke alle er enige i, at de nyanlagte skolehaver i forlængelse af Præstegårdshaven i Birkerød er en god ide. Arkivfoto

Debat: Samarbejde eller konflikt?

Kristine Thrane (S), formand for kultur- og fritidsudvalget, Court Møller (R), formand for miljø- og teknikudvalget og Axel Bredsdorff (L), formand for byplanudvalget

I en henvendelse adresseret til byplanudvalget rejser “Havekredsen” kritik af, at der forvaltningsmæssigt og med opbakning fra såvel formændene for kultur- og fritidsudvalget som miljø- og teknikudvalget er givet tilladelse til, at et nyt borgerdrevet initiativ 'Haver til Maver' kan etableres i en lille del af haveanlægget i tilknytning til den gamle præstegård i Birkerød.

Der er tale om et areal, som i ramme alvor for et par år siden blev foreslået udlagt til parkering for at tækkes en enkelt grundejer i Hovedgaden. Et projekt vi politisk - i samarbejde med Havekredsen - fik forhindret realiseret.

Arealet har tidligere været anvendt som skolehaver for Toftevangskolen, så har det i en længere periode ligget urørt, og nu er der så kommet en spændende ansøgning om at genetablere et skolehaveprojekt.

Haven er borgernes bypark, og det er en politisk målsætning at flest mulige får glæde af parkens mange spændende rum til flest mulige aktiviteter, der er forenelige med såvel de øvrige brugeres ønsker, fredningsbestemmelserne og det gode naboskab.

Parken tilhører ikke én bestemt brugergruppe eller forening. Tværtimod er det for os vigtigt, at flere brugergrupper kan inspirere hinanden og skabe nye oplevelser for sig selv og andre.

Derfor anså vi også, at det var oplagt, at der var gode samarbejdsmuligheder mellem Havekredsens erfarne havefolk og så nybegynderne, som man jo vist må kalde skolebørnene.

Her kunne de, med god planteforstand og økologisk forståelse, inspirere og øse af deres viden - til glæde for skolens elever.

Havekredsens planer om at arbejde med øget biodiversitet bliver på ingen måde forhindret af et begrænset skoleprojekt - tværtimod. Også folkeskolen er optaget af spørgsmålet om at bevare biodiversiteten. Og der er jo plads nok.

Endelig er det vigtigt at understrege, at den tilladelse der er givet er midlertidig og i øvrigt helt i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne, herunder at der ikke må etableres højbede.

Så på med “Ja-hatten”. Byd skolebørnene velkomne og bidrag med råd og vejledning og glæd jer over at endnu flere borgere får glæde af vores allesammens bypark.

Publiceret 09 May 2019 10:30