"Jeg savner at se kommunen i den grønne førertrøje, som den vist egentlig gerne vil iklæde sig," lyder budskabet fra Christian Poll, MF for Alternativet og folketingskandidat

Debat: "Jeg savner at se kommunen i den grønne førertrøje, som den gerne vil iklæde sig"

Christian Poll, MF for Alternativet og folketingskandidat

Jeg har været i Folketinget for Alternativet i nu fire år og har været ordfører på hele det grønne område samt senest også finans. Jeg har af og til fulgt lidt med i, hvordan min egen hjemkommune Rudersdal har engageret sig i indsatsen mod vores største udfordring i dag: klimaforandringerne.

Jeg har noteret mig, at kommunen har gjort en stor indsats ved at foretage energibesparende ændringer i egne bygninger og derved reduceret CO2-udledningen betragteligt. Vi er også rimeligt med på området klimatilpasning. Men jeg savner at se kommunen i den grønne førertrøje, som den vist egentlig gerne vil iklæde sig.

Ni af elleve kommuner i Nordsjælland er klimakommuner i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening – en ordning, jeg selv var med til at opfinde tilbage i 2007. Rudersdal er ikke med. Kommunen er heller ikke at finde blandt de 20 kommuner i klimaprojektet DK 2020 i samarbejde med Realdania og tænketanken Concito. Helsingør og Allerød er med til at danne fortrop.

Men det går jo hånd i hånd med, at kommunen har undladt at tage hul på at indføre elbiler i egen bilpark, og at kommunen har været meget tøvende med at iværksætte affaldssortering og udelukker sortering af organisk affald, når sorteringen så småt kommer i gang i løbet af i år.

De offentlige indkøb betyder udledning af fire tons CO2 per dansker. Indkøb af varer og tjenesteydelser udgør langt størstedelen af kommunernes klimabelastning, helt op til 80%. Jeg savner at se en grøn og bæredygtig indkøbspolitik i Rudersdal Kommune som led i en samlet klimaplan.

Alternativet arbejder på flere områder for at gøre det lettere for kommunerne at bidrage til reduktion af CO2-udledning. Kommunerne ejer en række bygninger med store tagflader, som i højere grad end i dag bør udnyttes til produktion af solenergi. Disse tage har typisk en størrelse, der gør dem egnede til placering af mellemstørrelse-solcelleanlæg. Alternativet ønsker at ændre elforsyningsloven, så det kan blive en fordel for kommuner at installere og drive solcelleanlæg på egne bygninger. Vi ønsker også at hjælpe elbilerne bedre på vej, end den nuværende regering har gjort. Vi skal i vores øjne sælge den sidste nye benzin- eller dieselbil i 2025, så elbilmarkedet har virkelig brug for at tage over meget hurtigt.

Jeg er sikker på, at mange borgere i kommunen har ideer om, hvordan de i samarbejde med kommunen kan nedsætte CO2-belastningen. Hvad med at nedsætte et borgerdrevet klimaråd i Rudersdal kommune?

Publiceret 18 May 2019 10:00