Er skolessamenlægninger den rigtige vej at gå, spørger Maj-Britt Bøttcher Schultz i dette læserbrev. Modelfoto

Er skolessamenlægninger den rigtige vej at gå, spørger Maj-Britt Bøttcher Schultz i dette læserbrev. Modelfoto David - stock.adobe.com

Debat: Er skolesammenlægninger den rigtige vej at gå?

Maj-Britt Bøttcher Schultz, Nobisvej 17, 3460 Birkerød

Som forældre til to børn på Høsterkøb skole oplever vi et meget trygt miljø på skolen, hvor de voksne har tætte relationer til børnene, og hvor der er plads til alle. Samtidig er der et højt fagligt niveau takket være meget dedikerede og dygtige lærere. De er faktisk så dygtige til at arbejde med læringsmiljøer at der kommer besøgende fra andre skoler i både ind- og udland, som kommer for at se hvordan de gør.

I forbindelse med de overvejelser om en ny skolestruktur der pt. finder sted i Rudersdal Kommune, bliver der regnet på sammenlægninger af skoler. Erfaringer viser, at skolesammenlægninger (hvor skolen er fordelt på flere matrikler) kan medføre en række problemer og dysfunktioner på de sammenlagte skoler herunder:

  • Dårligere kommunikation og lang distance ml. ledelse og medarbejdere
  • Det skader lærernes teamsamarbejder
  • Transporttid ml. matrikler giver mindre tid til relationer ml. lærere og elever
  • Forældre flytter deres børn til privatskoler
  • Det giver ingen stordriftsfordele

Mange kommuner er begyndt at gå tilbage til selvstændige skoler fordi det aldrig er lykkedes at gøre dem til samlede enheder, og opnå det man ville. Det drejer sig bl.a. om kommunerne: Dragør, Halsnæs, Bornholm, Gribskov, Odsherred og Haderslev*.

Og ikke nok med det, så er der ingen undersøgelser der viser, at man kan spare penge på sammenlægninger:

”Der er aldrig foretaget en valid undersøgelse af, hvad man får ud det, og ingen kommuner har stillet sig frem og sagt, at de har sparet penge på sammenlægningen. Så når vi nu ser kommuner gå den modsatte vej, skyldes det, at man kan konstatere utilfredshed og dysfunktioner på de sammenlagte skoler” *.

Så kære kommunalpolitikere - vær med til at værne om vores gode skoler, og tænk jer om en ekstra gang inden i sætter vores unikke skoles fremtid på spil.

*Kilde:’Lærere og skoleledere: Fornuftigt at tage sammenlagte skoler op til revision’, Folkeskolen nr. 08 2019.

https://www.folkeskolen.dk/658811/laerere-og-skoleledere-fornuftigt-at-tage-sammenlagte-skoler-op-til-revision

Publiceret 20 May 2019 09:00