Debat: Svar til Finn West om Konkylien og gravhøjen

Civilingeniør Peter Ring, HD, Solgårdsvej 7, 2.tv., 2942 Skodsborg

Træerne på gravhøjen blev fjernet af kommunen, fordi der ikke (mere) må stå store træer på en gravhøj. Punktum!

Du kan ikke se gravhøjen fra din lejlighed, det kan vi, og vi glæder os over de mange mennesker, der nu besøger gravhøjen. Det skete kun sjældent før. Desuden har fjernelsen af træerne betydet aftensol til de lejligheder, der ligger øst for gravhøjen. Vores lejlighed havde også aftensol før fjernelsen. Og selv med træerne vil vi kunne se den nye bebyggelse om vinteren.

Nej, der har ikke været afholdt nogen afstemning om Konkylien. Men kampen mod kommunens planer blev nævnt i formandsberetningen på sidste generalforsamling, og dér klagede ingen. Du var endda til stede. Desuden har den nuværende bestyrelse, som har flertal af dine venner, også arbejdet imod byggeriet, og de har heller ikke taget initiativ til en afstemning, men tværtimod skrevet et læserbrev mod det. Jeg er heller ikke sikker på, at børnefamilierne vil glæde sig til, at legegaden Solgårdsvej skal bruges som tilkørselsvej til den mulige nye etagebebyggelse, hvilket fremgår af udbudsmaterialet fra kommunen.

I øvrigt var det slet ikke dét, der var min pointe med læserbrevet. Det var kommunens dobbeltmoral. Strenghed overfor borgere, der ønsker selv en rimelig dispensation. Og at alt kan glattes ud med brug af hele det juridiske arsenal, hvis kommunen – trods protester fra de nærmest implicerede – ønsker dispensation fra love og regler, inkl. byplanen.

Publiceret 21 May 2019 09:00