"Som jeg ser det, er det netop det nære, der fylder meget i de strukturforslag som Børne- og Skoleudvalget i øjeblikket arbejder med at konkretisere," skriver borgmester Jens Ive i dette svar til et læserbrev.

Debat: "Det er netop det nære, der fylder meget i strukturforslagene"

Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune

Kære Christian Jaspers,

Tak for din mail med dine reflektioner over regneark og værdier.

Jeg har fulgt Høsterkøb Skole tæt siden 2007, og jævnligt haft den glæde at besøge skolen, og derfor er jeg helt bevidst om de mange gode værdier, som også Høsterkøb Skole rummer.

Forskelligheden og det værdimæssige afsæt er jo et rigtig godt fundament for god skoledrift, på Høsterkøb Skole som på Rudersdals øvrige skoler.

Jeg er helt opmærksom på, og finder det i øvrigt meget positivt at det er det nære, den lokale skole, der fylder mest hos den enkelte forældre.

Og som jeg ser det, er det netop det nære, der fylder meget i de strukturforslag som Børne- og Skoleudvalget i øjeblikket arbejder med at konkretisere.

Så tak for dine refleksioner, input er altid meget velkomne, og jeg er sikker på at Kommunalbestyrelsens medlemmer vil tage dem med i skolestruktur arbejdet fremover.

Publiceret 23 May 2019 10:30