Debat: "I mangler at lave et cost scenarie på skolesammenlægning"

Dina Jaspers, Fruerhøj 43, 2970 Hørsholm

Kære Kommunalpolitiker,

I "Arbejdsnotat til Børne & Skoleudvalget om robust klassedannelseforeslås en sammenlægning af Høsterkøb skole med Sjælsø skole. En sammenlægning vil betyde at der etableres fælles skoledistrikt, fælles skoleledelse og fælles skolebestyrelse.

I notatet er der opstillet en forecast, hvor der beregnes på økonomien grundet faldende elevtal (pga. lavt fødselstal) i årrækken 2020/21 - 2030/31.

Her angives det at “ved en uændret struktur vil Høsterkøb skole udvikle sig til en skole med meget lave klassekvotienter og en meget dårlig økonomi” og at "så forventes Høsterkøb skole at få et negativt økonomisk råderum fra 2021 på mellem 500.000 til 1,3 mio. kr. årligt. I hele prognoseperioden forventes det negative økonomiske råderum samlet at blive på 8,1 mio. kr.

Umiddelbart kan det jo give god mening, når man læser begrundelserne omkring faldende elevtal sammenholdt med de negative økonomiske konsekvenser, og hvis det er for at undgå en lukning som Borgmester Jens Ive udtaler (senest på TV2 Lorry den 22.05.2019 i 22.00 nyhederne) ja, så giver det måske god mening.

Der er bare lige dét i det, at man i rapporten glemmer at forholde sig til de merudgifter der unægtelig vil være forbundet med en sammenlægning. En sammenlægning vil betyde ændring af kultur både fagligt, ledelsesmæssigt og i samarbejdet mellem forældre og skole. Dem, der har erfaring med satellitledelse/distanceledelse ved, hvor udfordrende det er at være en synlig og ikke mindst nærværende leder. En fælles skoleledelse, tja alle ved, hvor svært det er at sidde på to stole, der er forskellige i design, højde og drøjde og at det altid ender med, at man vælger én af stolene for at kunne sidde nogenlunde komfortabelt.

Nu er det jo sådan, at Høsterkøb Skole af rigtig, rigtig mange betegnes som en af Danmarks bedste skoler - hvorfor så i al verden lave om på det? Hvorfor risikere at ødelægge kulturen, som skabes og opretholdes af ildsjæle i både ledelse, lære/SFO-stab og hos forældrene?

Konsekvensen kan let blive lærerflugt, som vi så det sidst der var skolesammenlægning i Rudersdal Kommune hvor op mod 30 lærere valgte at sige deres job op. reaktionen på lærerflugt og udfordringer med at sammenkøre to så forskellige skoler som Høsterkøb og Sjælsø skole, vil højst tænkeligt også komme i form af elevudmeldelser.. så et interessant spørgsmål at stille er, hvad det vil betyde for cost scenariet? Det er dyrt at miste medarbejdere pga. mistrivsel det ved alle, dyrt er det også at rekruttere nye medarbejdere og rigtig dyrt bliver det, hvis forældre melder deres børn ud eller fravælger Høsterkøb skole.

Så, når nu I er igang med excel-øvelsen, så vil det være langt mere retvisende med et cost scenarie, hvor ovenstående konsekvenser i form af mistet branding, stolthed, engagement, nærvær mv. som det har taget årtier at opbygge, også indgår.

PS. Er det egentligt retvisende i arbejdsnotatet, at medregne at samtlige børn i Høsterkøb/Sjælsø skoledistriktet vil blive indskrevet på Sjælsøskole efter 5.klasse? Kunne man ikke forestille sig, at mange måske fortrinsvis fra Ubberød/Brådebæk området vil vælge andre skoler som ligger tættere på deres bopæl?

Publiceret 25 May 2019 11:30