Nyt stoppested:

Tag cyklen til motorvejen

Et nyt såkaldt cykelsuperstoppested ved motorvejsafkørslen skal få flere til at kombinere cykling og kollektiv trafik

Af
Anne Dahl Kristensen

Hvis alt går vel, kan cyklisterne i løbet af 2014 se frem til et nyt og overdækket stoppested lige ved motorvejsafkørslen på hjørnet af Øverødvej og rampen ved motorvejstilkørsel 13. I hvert fald havde medlemmerne af kommunens Miljø- og Teknikudvalg onsdag til opgave at tage stilling til den ansøgning om en anlægsbevilling, som er nødvendig for at realisere projektet.
Rudersdal Kommune har allerede fået tilsagn om støtte til projektet af Region Hovedstaden, og hvis ellers der også bliver sagt ja til anlægsbevillingen, er det planen, at det nye cykelsuperstoppested skal stå færdigt i 2014 i forbindelse med Helsingørmotorvejens udvidelse.
Analyser har vist, at der er sket en øget busdrift i 2013, og man forventer derfor, at passagerantallet ved motorvejsstoppestedet vil stige. En stor del af disse passagerer vil ankomme på cykel fra nærområdet og særligt Trørødkollegiet. Samtidig er det erfaringen, at gode cykelfaciliteter vil få flere til at kombinere cykling og kollektiv trafik og i stedet lade bilen stå hjemme i garagen.
Og fine forhold, det bliver der.
Cykelsuperstoppestedet skal indeholde cirka 100 cykelparkeringspladser. Der vil være fast flisebelægning, overdækning samt luftpumpe og vand. Og udsigten til dette glæder den nye formand for Miljø- og Teknikudvalget:
"Med superstoppestedet får vi skabt ekstra gode faciliteter for cyklister på et centralt trafikpunkt i kommunen. Vi ønsker at fremme den sunde, aktive livsstil og håber, at flere lader bilen stå og i stedet kombinerer cyklen med bussen," siger Court Møller (R).

Publiceret 15 January 2014 00:00