Rudersdal holder på statslige midler til frivillige foreninger

Næsten en fjerdedel af landets kommuner bruger ikke de penge til frivillige foreninger, som de er blevet tildelt i statsstøtte, viser rapport. Rudersdal ligger sidst på listen over udnyttelsen af statsstøtten

Af
Lars Schmidt

Anders Bruhn Kristensen

Rigtig mange af landets kommuner får penge af staten til frivillighed uden at bruge dem alle til det, de er øremærket. Og tæt på en fjerdedel af kommunerne bruger mindre end 50 procent af de beløb, de får, til det frivillige arbejde. Det viser Ankestyrelsens rapport om udbetaling af de såkaldte §18-midler til frivillige, sociale foreninger. Ifølge rapporten '§18-redegørelsen for 2013' bruger 22 af landets kommuner mindre end halvdelen af de midler, de får til frivillighed. Rudersdal er sammen med Glostrup den kommune, der ifølge rapporten bruger mindst af det øremærkede til frivillighed. 22 procent af et bloktilskud på 1.464.000 kroner er, hvad Rudersdal Kommune sidste år valgte at udbetale direkte til frivilligt arbejde, kan man læse i rapporten. "Det er en politisk beslutning, hvad pengene bruges til, men kommunerne bruger pengene til noget andet end det, de skal bruges til," fastslår Vibe Klarup Voetmann, der er formand for Frivilligrådet, der hører under socialministeriet og skal bidrage til debat om den frivillige sektors rolle og indsats.

Øremærket - og dog...

Samlet set modtog kommunerne 155,8 mio. kroner i bloktilskud til de frivillige, sociale foreninger, og de udbetalte 159,8 mio. kroner. I Kolding udbetalte man 64 kroner pr. indbygger og i Rudersdal blot 6 kroner. Kommunerne i Region Syddanmark ligger i top med en udbetaling på 35 kroner pr. indbygger, mens kommunerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden udbetalte 24 kroner pr. indbygger i gennemsnit. "Ifølge loven er kommunerne forpligtede til at afsætte et beløb til frivillighed, og så får de kompensation via bloktilskuddet. Pengene er øremærket det frivillige, sociale arbejde - og så alligevel ikke. For når pengene er en del af bloktilskuddet, kan vi ikke komme efter dem," siger Voetmann. "Selv flere af de kommuner, som vi i Frivilligrådet anser for at være godt fremme i skoene, bruger ikke pengene fuldt ud, så enten snakker kommunerne bare løs uden at handle, eller også er lovgivningen ikke længere tidssvarende."

Lokal debat

Frivilligrådet mener derfor, at der er brug for en debat lokalt: "Debatten skal kaste lys over de vilkår og prioriteringer, som ligger bag Ankestyrelsens undersøgelse. Og hvordan vurderer foreningerne, som ikke er en del af undersøgelsen, deres egen rolle, og hvad er deres behov blandt andet i forhold til finansiering," spørger man i det centrale frivilligråd. "Flere og flere kommuner er optagede af, hvordan både borgere og foreninger kan bidrage til at styrke de lokale fællesskaber og den lokale velfærd. Derfor bør vi drøfte, om den nuværende §18 er tidssvarende, eller om vi kan støtte den frivillige, sociale indsats på bedre måder,” siger Vibe Klarup Voetmann,

Publiceret 09 December 2014 00:00

SENESTE TV