Regionen:

Flere penge til letbanen

Regionen Hovedstaden indfrier statens ønske om både indflydelse og flere penge

Af
Michael Harsvik

Michael Harsvik

letbane Region Hovedstaden styrker korrektionsreserven til den nye letbane og accepterer en ny styringsmodel for projektet, så staten får større indflydelse.
Det blev resultatet af regionsrådsmødet tirsdag aften, hvor der forud var indkaldt til et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde med det ene punkt på dagsordenen.
Alle partier stemte for beslutningen. Kun den konservative Lene Kaspersen undlod at stemme.
Regionens behandling er en direkte følge af et forlig i Folketinget om letbanen.
I forliget bliver bestyrelsen for projektet øget fra 7 til 9, så staten udpeger 5 medlemmer. Det betyder, at staten nu har flertal i bestyrelsen.
Samtidig er oplægget, at korrektionsreserven hos de 11 ejerkommuner i projektet og regionen forhøjes til 30 procent mod nu 15 procent - et beløb på 164,7 millioner kroner. Korrektionsreserven skal dække projektusikkerheder omkring priser og mængder og give mulighed for at omprioritere undervejs.
Pengene findes ved at regionen giver et internt lån til projektet, som så afdrages over 40 år.
Lovforslaget om letbanen forventes vedtaget i Folketinget inden sommerferien.

Publiceret 18 May 2016 14:00

SENESTE TV