Nye elevpladser til flygtninge i Rudersdal

Ældreområdet i Rudersdal skal hjælpe flere til at få integrationsuddannelse

Ældreområdet i Rudersdal Kommune vil gøre det nemmere at rekruttere til stillinger som eksempelvis sosu-medhjælpere.
Derfor etableres der nu et antal nye elevpladser, som kan søges, hvis man er flygtning eller familiesammenført til en flygtning og skal i gang med en integrationsuddannelse.
“Vi kan se, at der er god musik i at integrere vores nye flygtninge eller sammenførte til flygtninge på denne måde. Ved at oprette flere elevpladser som en del af integrationsuddannelsen kan vi være heldige at få dækket det behov, vi kan se, at der er for flere kræfter i ældresektoren,” siger formand for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Jens Bruhn.
Integrationsgrunduddannelsen (IGU) blev oprettet i 2016 som et led i udmøntningen af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Uddannelsen varer to år og består af en praktikdel og en 20-ugers skoleundervisningsdel, hvor praktikdelen fylder mest. Målgruppen er flygtninge eller familiesammenførte til en flygtning mellem 18 og 40 år.
IGU-eleven skal først i fire ugers virksomhedspraktik på praktikstedet, eksempelvis ældreområdet i kommunen, for at skabe en gensidig forventningsafstemning forud for det to-årige IGU-forløb.
gs

Publiceret 09 March 2017 11:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV