Der skal spares på skolerne

De kommende år skal skolerne spare, det er den politiske virkelighed siger Jens Darket

Af
Thomas Schiermacher

”Ansvaret er vores.” Sådan indleder seks medlemmer af Børne- og Skoleudvalget et svar til DLF's opråb på skolernes vegne. Men selv om politikerne tager ansvaret på deres skuldre, så fralægger de sig i samme moment samme ansvar.
Men medlem af udvalget Jens Darket (V) bakker alligevel op om Marianne Toftgaard et langt stykke hen ad vejen.
“Jeg synes, at det er dødssygt at vi sætter skolerne i en situation, hvor vi beder dem spare så meget som vi gør. Jeg er selv formand for skolebestyrelsen på Ny Holte Skole, hvor jeg har børn og jeg kender de vilkår, der er på skolerne på grund af de her besparelser,” siger Jens Darket.
”Jeg synes ikke, at vi skal være stolte af det og det får naturligvis betydning for det skoletilbud vi giver eleverne. Men jeg tror stadig, at vi vil have gode skoler, selv om det kunne være bedre uden besparelserne. Selvom behovet for besparelser er udefrakommende er det korrekt når DLF anfører, at vi kunne have friholdt skolerne ved enten at flytte penge fra andre områder som f.eks. ældreområdet eller kulturområdet eller ved at hæve skatterne. Men der skal et flertal til sådanne tiltag og det var der ikke i de seneste budgetforhandlinger. Men jeg er enig med DLF i at det er ganske voldsomme besparelser” siger han.

Skatten op eller …

Jens Darket er klar over, at besparelserne rammer hårdt og det er ikke rart. Men det økonomiske pres på skolerne vil fortsætte blandt andet fordi elevtallet er faldende på grund af små årgange i disse år.
”Der er ingen i kommunalbestyrelsen, der har skåret i skolernes budgetter med glæde eller for at skaffe penge til noget andet og jeg havde ikke drømt om, at vi denne gang skulle lave så store besparelser som det endte med og det håber jeg ikke vi skal gentage,” siger han.
Løsningen kunne ifølge DLF være at hæve skatten. Det kunne det være, erklærer Jens Darket, men den løsning vinder næppe gehør, hverken blandt borgerne eller blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen.
”Hvis man spørger den almindelige borger vil de ikke have skattestigninger. De vil hellere have at man skal spare på administrationen eller kulturen. Kunne man hæve skatten? Ja, men det er der bare ikke flertal for. Det piner de fleste politikere at kun ca. 50% af de ekstra penge som opkræves i skat hos borgerne kan anvendes her i kommunen, mens resten sendes ud af kommunen i form af udligning” siger Jens Darket.
”Men det er da relevant, at vi kigger på om vi skal fordele pengene på en anden måde. Men hvor skal man tage fra, hvis man skal give til skolerne. Skal de komme fra hjemmepleje eller daginstitutioner?” siger han og sparker dermed DLF's ønske om flere penge ikke bare til hjørne, men helt op på tribunen.
”Jeg skal være den første til at sige, at jeg gerne vil prioritere skoleområdet, men jeg må også sige, at der ikke er mange steder, hvor vi overforbruger. Vi ligger fornuftigt med de penge, vi tildeler skolerne og vi har haft fornuftige budgetter i de senere år. Derfor er det ekstra ærgerligt, at der kommer store besparelser nu, for det får en effekt og det rammer særligt hårdt, fordi skolerne er i gang med store forandringer. Det er aldrig sjovt, når pengene bliver taget først og man så ude på skolerne skal ud hu-hej vilde dyr og finde besparelser,” siger han. Rudersdal Kommune har udarbejdet syv kommissorier for at finde løsninger på, hvordan man kan spare på drift af skolerne og bruge ressourcerne på bedste vis og ad den vej undgå forringelser af kvaliteten i undervisningen.

Publiceret 16 March 2017 13:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV