Lions har 60 års jubilæum

I 60 år har Lions været i og støttet Søllerød økonomisk. Det fejres med en reception

I 60 år har klubben Lions været en del af Søllerød.
Det er der grund til at fejre, og det gør klubben ved en reception på Lions Park Søllerød torsdag 27. april fra klokken 13.00 til klokken 16.00.
Lige siden Lions Søllerød blev stiftet i 1957, har klubben virket til fordel for lokalsamfundet og kommunen.
Det var Lions Søllerød med Frands Fridberg, som i 1961 fik ideen til et ældrekollektiv i Søllerød, hvilket med støtte fra Søllerød Kommune og Erik Øigaard resulterede i indvielsen af Lions Park Søllerød i 1966. Lions Søllerød har hvert år siden ydet støtte til Lions Park, dels i form af donationer til seniorcenteret og plejecenteret, dels i form af arrangementer for beboerne, ligesom klubbens medlemmer driver kiosken i Lions Park.

Over en million kroner

Lions Søllerød støtter aktiviteter i lokalområdet, der ikke er dækket af offentlige tilskud. Fordelingen af midlerne foregår ved, at institutioner, foreninger og enkeltpersoner indsender ansøgninger om økonomisk hjælp til gennemførelse af en eller flere aktiviteter. Hertil kommer Lions Søllerøds Ældrepris, som uddeles hvert år som påskønnelse af en ekstraordinær indsats til fremme af de almene livsvilkår for Søllerødborgere i den tredje alder.
Det internationale hjælpearbejde er det tredje fokusområde for Lions Søllerød. Gennem årene har klubben ydet en stor indsats især i Nepal og Sri Lanka.
Alene i de sidste ti år har klubbens økonomiske støtte til de nævnte tre områder, Lions Park Søllerød, lokalsamfundet og den internationale støtte, andraget over 1,5 millioner kroner med cirka en tredjedel til hvert område.

Publiceret 20 April 2017 09:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV