Debat:

Uden sele for sikkerhedens skyld

Af
Af Dorte Bloch Olsen Børnechef

Rudersdal Kommune

Først og fremmest vil jeg sige, at børnenes sikkerhed og trivsel er vores udgangspunkt. Børnenes sikkerhed kommer forud for alt andet, og som dagplejer i Rudersdal påtager man sig ansvaret for den ved at kende og følge vores fælles retningslinjer.
Når vi har stramme retningslinjer for, hvordan børn skal være fastspændt, når de sover ude, er det på grund af børnenes sikkerhed. Retningslinjerne følger de generelle lovkrav, der er i hele landet og er skrevet på baggrund af forfærdelige hændelser, der i værste tilfælde har medført, at et barn blev kvalt i en barnevognssele. Derfor skal børn være helt fastspændt i barnevognen, når de sover ude.
Når børnene bliver større, har de brug for mere bevægelsesfrihed. Også når de sover. I 2-års alderen er børnene også mere bevidste om deres krop, og de kan opleve fikseringen med sele som et overgreb.
Ved at lade dem sove uden sele i en krybbe eller indenfor, kan de selv finde en sovestilling, der passer dem godt, og de kan rejse sig op, når de vågner af middagsluren. På den måde tager vi os godt af barnets sikkerhed, trivsel og sundhed.
Vi kan som offentlig myndighed ikke overlade ansvaret for, om børn må sove med eller uden sele, når de er blevet to år til forældrene. Det er i sidste ende altid vores ansvar, om et barn bliver kvalt i en sele, eller om det falder ud af en krybbe, når det er i dagpleje eller institution. Også selvom forældrene har skrevet, at de gerne må.
Jeg anerkender, at enhver ændring i et barns liv kan give uro i en periode. Når man tager sutten fra barnet; når barnet skal lære at være uden ble og når det skal lære at sove indendørs. Men de lærer det alt sammen. Ved fælles hjælp mellem forældre og dagplejer eller pædagog.
Og til spørgsmålet om at skære benene af barnevogne, må jeg sige, at det er korrekt, at nogle dagplejere har valgt denne løsning for at imødekomme særlige forældreønsker om at lade barnet sove ude, ligesom vi har haft børn, der sov i telt om sommeren ude i skoven.
Kendte rammer i en vikarordning
Når børnenes dagplejer er på ferie eller sygemeldt, står barnet i en situation, der adskiller sig fra hverdagen. Ved at være tilknyttet en vuggestuegruppe gennem vikarordningen, kan vi give barnet en genkendelig ramme.
Dagplejens vikarordning i de kommunale vuggestuer er samtidig et forsøg på at bevare dagplejen som et tilbud i kommunen. Vi har brug for en stabil vikarfunktion, når dagplejeren ikke er til stede. Så da vikarhuset på grund af det faldende antal dagplejebørn viste sig meget vanskeligt at holde i drift, blev vikarordningen i vuggestuerne sat i værk. Ordningen er under indkøring, og vi retter den fortsat til, så børnene får så tryg og genkendelig en hverdag som muligt, også under dagplejerens sygdom eller ferie.
Det er vigtigt, at vi hele tiden er skarpe på vores egen praksis, så vi kan skabe det gode børneliv i alle dagplejer og institutioner. Derfor er spørgsmålene om vikarordningen og brugen af seler udtryk for en vigtig dialog, som vi gerne vil have med dagplejens forældrebestyrelse.
Vi vil alle børnene det bedste, og forældrene er vores vigtigste sparringspartner for at give dem det. Med respekt for alle parters forskellige udgangspunkt og opgave.

Publiceret 17 May 2017 19:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV