Offentlige tandlægers formand:

Dårlig idé

Idéen om at nedlægge tandklinikkerne er ikke god. De kommunale klinikker løfter mange opgaver og tandsundheden bliver ikke nødvendigvis bedre af, at man bruger private tandlæger

Af
Thomas Schiermacher

Begrundelsen for at fjerne de offentligt drevede tandklinikker på skolerne er, at hvis man sammenligner 7-åriges tænder, er Rudersdal på en 19. plads i landet. Solrød Kommune er nummer 1 og her bruger man private tandlæger, Ergo kan man forbedre tandsundheden ved at den øvelse også gennemføres i Rudersdal. Men hvad mener formanden for Ansatte Tandlægers Organisation, der repræsenterer de kommunalt ansatte tandlæger om idéen?
Formand Birgitte Sindrup siger:
“Jeg synes det er en dårlig ide bl.a. fordi konklusionen ikke holder. Du kunne vælge en anden kommune end Solrød, hvor det også er privatpraktiserende tandlæger, der står for børne- og ungdomstandplejen. Så finder du en kommune med en dyr tandpleje, der leverer en meget ringe tandsundhed, og hvor en stor procentdel af børnene ikke modtager regelmæssig tandpleje – og så ville konklusionen være lige modsat.

Familietandlæge

Men hvad med ideen med en 'familietandlæge', der følger en fra start.
“Ideen er ude af trit med udviklingen. På tandlægeområdet er der i Danmark alt for få specialer, hvilket betyder at befolkningen ikke altid får den fagligt set mest optimale behandling. En faglig arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen anbefalede for nogle år siden, at der blev oprettet yderligere ni specialer på tandplejeområdet, men politikerne har ikke kunnet finde penge til at iværksætte uddannelserne. Børne- og ungdomstandpleje er et af disse specialeområder, så derfor er det naturligt at levere en sådan specialiseret ydelse fra den kommunale børne- og ungdomstandpleje. I det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde inddrages forældrene i stigende grad for at udvikle sunde tandplejevaner i hele familien,” siger hun.
“Vores primære opgave er at lære børn og unge at tage vare på egen tandsundhed gennem hele livet ved sunde kostvaner og god mundhygiejne.,” siger hun.

Stor ekspertise

“Vi har i den kommunale børne- og ungdomstandpleje opbygget en meget stor ekspertise hos tandlæger, tandplejere og klinikassistenter til at varetage det sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende tandplejetilbud, som foreskrives i sundhedslovgivningen. Vores primære formål er at indlære sunde og raske børn og unge gode tandplejevaner der kan sikre opretholdelse af et sundt og funktionsdygtigt tandsæt hele livet. Sundhedsfremme er en ydelse de ikke betales for ligesom forebyggende ydelser kun kan leveres i et begrænset omfang. Sagt på en anden måde er der et klart misforhold mellem incitamentstrukturen i privat tandlægepraksis og de ydelser som skal leveres i børne- og ungdomstandplejen,” mener Birgit Sindrup.

Publiceret 28 June 2017 12:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV