Debat:

Fordele ved selvforvaltning

Randi Mondorf Formand for børne- og skoleudvalget (V)Svar på indlæg fra skolebestyrelsesformand og kandidat for de Konservative, Susanne Friis, Bistrupskolen.

Kære Susanne Friis
Det er helt rigtigt, at et fåtal af vore tolv skoler i Rudersdal gennem de sidste ti år lejlighedsvis har haft økonomiske udfordringer. Dog har ingen skole, som Bistrup Skolen, overført underskud i samtlige ti år. Selv for Bistrupskolen ser det dog ud til at være en lang epoke, der er ved at blive afsluttet, netop grundet god og dygtig skoledelse. En dygtig ledelse, der udmønter sig i såvel god økonomistyring som i et tydeligt fagligt løft af hele skolen. Det så vi særligt sidste år, hvor Bistrupskolen fik kommunens højeste resultat i 9. klassernes afgangsprøver. Det er flot gået af Bistrupskolens daglige ledelse og så meget mere markant, fordi udfordringerne har været store og stået på i så mange år.
Jeg tror også, at du er den første til at pege på, at du hellere havde set et brud på de selvforvaltningsprincipper, der styrer skole-økonomien i Rudersdal, sådan at tidligere års overforbrug blot var blevet eftergivet for lige netop Bistrupskolen. Men vi har en høj grad af selvforvaltning for vores skoler her i Rudersdal, principper som giver frihed – under ansvar. Og principper, der er bred og tydelig opbakning til i Kommunalbestyrelsen, også fra dit politiske parti, det Konservative Folkeparti.
Men når du gentagne gange som skolebestyrelsesformand har forsøgt at få undtaget Bistrupskolen fra de gældende principper, så har det jo også betydet, at du som forældrevalgt netop ikke har støttet op om skoledelsens arbejde for at overholde de gældende styringsprincipper og dermed komme ud af mange års negativ italesættelse af styringen på Bistrupskolen.
Omvendt forstår jeg da godt, at du som forældrevalgt hellere vil have gjort op med tidligere tiders overforbrug med ”et pennestrøg”, end ved en langsigtet ansvarlig økonomistyrings-indsats på samme måde som andre skoler tilgår den udfordring.
Og hvad angår det politiske niveaus ansvar for børnene og deres læring, så lad mig blot endnu engang slå to ting fast. Underskud opstår, fordi en skole har et overforbrug og dermed bruger flere ressourcer end øvrige skoler i samme situation. Et merforbrug de efterfølgende selv bliver bedt om at finansiere.
Det arbejde sker i tæt samarbejde med forvaltningen, og indtil den økonomiske situation på skolen er stabiliseret, holder politikerne fuldt og helt hånden under skolerne ved ikke at beskære økonomien, men tilføre de ressourcer, der er nødvendige indenfor rammerne.
Det i sig selv er jo også forklaringen på, at en skole kan overføre underskud år efter år i mere end ti år.
Så ja, selvforvaltning kan give udfordringer, men når det vejes på en vægtskål, så må jeg stadig sige, at jeg ser langt flere fordele end ulemper - herunder frihed til egne lokale prioriteringer. Fordele, der dokumenteres af langt hovedparten af vores skoler år efter år.

Publiceret 29 June 2017 21:00

SENESTE TV