Protest foran rådhuset i Holte den 21. juni.

Protest foran rådhuset i Holte den 21. juni.

Vedtaget:

Der kommer plejehjem på ’de røde baner’

Den omdiskuterede plan om at opføre friplejehjem ved siden af Skovlyskolen blev onsdag vedtaget på kommunal- bestyrelsesmødet

Af
Af Julie Bülow

Med 20 stemmer for var alle partier, undtaget Enhedslisten og Liberal Alliance onsdag med til at vedtage den kommuneplan, der afgør, at der skal opføres et nyt friplejehjem på 'de røde baner' i Øverød.
Der har ellers lydt mange måneders protester fra beboere i Paradiskvarteret, der omkranser Skovlyskolen og 'de røde baner'.
Kommunalbestyrelsesmødet blev forsinket en kende, da et stort fremmøde af beboerne fra Paradiskvarteret mødte op for at stille spørgsmål til den forsamlede kommunalbestyrelse.

Fremrykket på mødet

Dagsordenen blev suspenderet af viceborgmester Erik Mollerup og punktet, som alle tilskuerne ventede på, blev således fremrykket af hensyn til de påhørende, men da afstemningen var gennemført, måtte de altså gå skuffede hjem.

“Det går jo ikke altid, som folk gerne vil have det, men derfor er det vigtigt med et kontaktudvalg af beboere, skoler og daginstitutioner i området, vi kan være i dialog med, når lokalplanen skal laves. De har jo nogle synspunkter, vi gerne vil være lydhør overfor,” siger formand for byplansudvalget, Axel Bredsdorff,

Et eller to plan?

En af de ting, der skal tage stilling til, er blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt, der skal bygges i ét eller to plan.
“Der er et dilemma i, at hvis man bygger i ét plan, så bruger man mere af det grønne området, som børnene kunne bruge. Bygger man i to plan, er der nogle der frygter, at det kan spolere udsigten. Men måske er det ikke et problem, i og med der er nogle forskydninger i grunden op mod skolen,” forklarer han.
Kontaktudvalget skal dannes af forvaltningen, og er en procedure man anvender for, at borgerne kan tages med på råd, når lokalplanen skal lægges. Axel Bredsdorff forventer dog ikke, at planen er klar før vi når hen mod udgangen af året.
Går man og frygter, at få sommerferien spoleret af gravemaskiner i pendulfart, kan man ånde lettet op.
Byplansudvalgsformanden, tør han godt garantere, at der går minimum 1,5 år, før byggeriet sættes i gang.

Fortrøstningsfuld talsmand

Talsmand for facebookgruppen, der samler de utilfredse borgere 'Rudersdal kommune fravælger børnenes behov!', Asbjørn Riise skriver til avisen efter onsdagens kommunalbestyrelsesmøde:
“Med beslutningen om at fortsætte mod et friplejehjem på grunden har kommunalbestyrelsen sendt et signal til borgerne, og i første omgang siddet de stærke borgerprotester overhørig. Kommunalbestyrelsen har lyttet på borgerne, men viljen til reelt at se på alternative muligheder og dermed sikre hensynet til Øverøds børn har ikke været tilstede,” skriver han.
Dog er Asbjørn Riise fortrøstningsfuld, selv om onsdagens beslutning ikke faldt til de protesterendes fordel.
“Virkeliggørelsen af kommunalbestyrelsens plan er imidlertid ikke lige om hjørnet. Kommunen har modtaget indsigelser mod beslutningen af advokat Charlotte Castenschiold, som på vegne af sine klienter anfører, at en køber af grunden ikke kan stilles bedre end beboerne i området - som alle er omfattet af Skovlydeklarationen, en ret restriktiv deklaration om antal etager m.v.,” forklarer Asbjørn Riise.

Publiceret 29 June 2017 09:00