Debat:

Ikke i min baghave

Kristine Thrane, spidskandidat for Socialdemokratiet til KV17

Der er et stigende behov for flere plejehjem i Rudersdal Kommune. Socialdemokraterne så gerne, at det blev almindelige kommunale plejehjem, men det er der for tiden desværre ikke politisk flertal for.
Men plejehjemsbehovet kan vi ikke komme uden om, derfor har Socialdemokraterne støttet opførelsen af et friplejehjem ved siden af Skovlyskolen. Det har vi gjort, fordi vi mener, at det under de givne betingelser er den mest hensigtsmæssige placering. De alternative placeringer, der er blevet præsenteret, er efter vores bedste overbevisning ringere end den oprindelige plan.
Det, at der skal vælges mellem forskellige alternative placeringer af plejehjem, er hverken nyt eller forbigående. I de kommende valgperioder vil vi med stor sandsynlighed stå med tilsvarende problemer, som i den aktuelle sag.
Over de næste 30 år forventes det, at antallet af ældre personer over 80 år bliver næsten fordoblet i Rudersdal Kommune. Heldigvis skal alle over 80 år ikke på plejehjem, men det er immervæk fra denne aldersgruppe de fleste bliver anvist en plejehjemsplads. Så der vil notorisk i de kommende år blive et stort behov for at bygge flere plejehjem rundt omkring i kommunen - og her hjælper det ikke, at alle borgere siger: “Ja, men ikke i vores baghave”.
Men politikere og kommunen skal naturligvis lære af denne sag.
Da befolkningsprognosen for de ældre er ret troværdig, kan man i relativ god tid forudsige, hvor behovet for pleje vil blive størst. Derfor er det også muligt i god tid at finde egnede placeringsmuligheder. Det er ikke nok at udlægge et område til noget så udefinerbart som 'offentligt institutionsbyggeri'. Her bør man være mere tydelig, så der kan indledes realistiske og troværdige dialogmøder med interessegrupper og de omkringboende boliger.
For realiteterne er, at hvis vi ønsker, at de gamle skal kunne bo i deres kommune til deres dages ende, er det helt nødvendigt, at vi bøjer vores synspunkter mod hinanden. Det er sand dialog!

Publiceret 05 July 2017 13:00

SENESTE TV