Debat:

Småt er godt i børnelivet

Karen Marie Andersen Søllerød Terrasse 12 2850 Holte

Siden 2008 har Rudersdal Kommune lukket eller sammenlagt flere end 20 mindre børnehuse. Kommunens masterplan er at skabe store, integrerede institutioner med fleksibel indretning. Omkostningerne per barn bliver dermed mindre, og det bliver nemmere at tilpasse kapaciteten af 0-2 års og 3-5 års pladser efter de svingende børnetal.
Vi vil alle gerne have det mest optimale ud af vores skattekroner, og fra en ren økonomisk synsvinkel giver det rigtig god mening. Men både kommunalpolitikere og forældre bliver nødt til at spørge sig selv, om det skaber et godt børneliv?
BUPL har peget på, at store institutioner har en række udfordringer i forhold til at give børnene de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling. Og for nyligt har FOA meldt ud, at mere end halvdelen af landets pædagoger føler, at de har for lidt tid til at vise omsorg for børnene. Det er trist, når man ved at noget af det allermest kritiske for det lille barn er: At blive set og hørt.
Personligt har jeg haft fire børn i den selvejende børnehave Vængebo – et meget lille børnehus med blot 22 børn. Her er forældretilfredsheden over det kommunale gennemsnit. Spørgsmålet til forældrene om, hvor meget tid personalet har til det enkelte barn, falder også mere positivt ud end gennemsnittet i kommunen.
Min oplevelse er, at der er meget voksen-barn kontakt og nærvær i en lille institution, hvor alle pædagogerne har et tæt kendskab til alle børn (og forældre). Børnene virker trygge i meget overskuelige, hjemlige omgivelser med kun tre voksne, som de skal forholde sig til. Grundet det indgående kendskab til hvert enkelt barn planlægges aktiviteterne i høj grad efter børnenes behov og med fokus på at understøtte det enkelte barns udvikling bedst muligt.
Frem til efteråret skal Masterplanen på Børneområdet revideres. Jeg vil opfordre kommunalpolitikerne til at sikre bibeholdelsen af en bred mangfoldighed i dagtilbuddene, således at forældre også for fremtiden vil have de samme valgmuligheder som vi har i dag, eksempelvis til at få passet deres børn i et lille børnehus.

Publiceret 05 July 2017 17:00

SENESTE TV