Ministerbesøg på Frydenholm

Sundheds- og ældreminister Thyra Frank besøgte plejecenter Frydenholm, for at lære lidt om, hvordan vi arbejder med ensomhed, netværk og frivillige i madlavning i Rudersdal Kommune.

Af
Af Julie Bülow

Solen bagte ned i gården, mens en håndfuld af plejecentrets daghjemsbrugere satte sig til rette og ventede dagens spændende gæster. Onsdag den 9. august var nemlig både borgmester Jens Ive og Sundheds-og Ældreminister Thyra Frank var på besøg på kommunens spritnye plejecenter i Holte.
Ved ankomsten sørgede ministeren for at hilse pænt på alle de fremmødte beboere inden forsamlingen af repræsentanter rykkede ind i skyggen i daghjemmets lokaler. Med kaffe og småkager inden for rimelig rækkevidde fik ministeren forklaringer på, hvordan netop Rudersdal Kommune, og herunder både Frydenholm og Rønnebærhus arbejder med de ældre.
På Frydenholm kommer mange af de borgere der tidligere har benyttet daghjemmet stadig til aktiviteterne der, efter de er flyttet ind på plejehjemmet. Det fungerer godt for deres sociale relationer og for at modarbejde ensomhed, forklarede plejecenterleder Ane Berg Frische.
“Det kan jeg godt se en stor fordel og tryghed i,” nikkede ministeren.

Musik på afveje spredte smil

Centerleder fra Rønnebærhus, Eva Sørensen fortalte også om, hvordan man med de mere aktive ældre med demens er begyndt at have vandregrupper, hvor man går 10 kilometer, og det fandt ministeren interessant ud fra den seneste forskning, om at fysisk aktivitet kan udskyde udviklingen af demens, sagde hun ved kaffebordet.
Mens de centerlederne fortalte om arbejdsgange, indsatser og ideer klingede det muntert, og næsten som en bekræftelse på centerets sociale trivsel, fra de tilstødende lokaler, hvor daghjemmets besøgende netop var i gang med lidt formiddagsmusik på klaveret. Otto Brandenburgs 'to lys på et bord' sneg sig gennem dørsprækkerne og fik smilene til at sprede sig rundt om bordet.

Thyra Fran og Jens Ive sad til kaffebords og fik et lille foredrag fra nogle af kommunens centerledere. foto: Julie Bülow

Thyra Fran og Jens Ive sad til kaffebords og fik et lille foredrag fra nogle af kommunens centerledere. foto: Julie Bülow

Besøget skal bruges i politik

Thyra Frank tager jævnligt rundt i landet for indsamle gode erfaringer på ældreområdet, og formålet med besøget hos Rudersdal Kommune var at snakke om værdig ældrepleje, herunder Rudersdal Kommunes arbejde med ældremad og de ældres selvbestemmelse og livskvalitet.
Besøget var en god oplevelse for ministeren, der tager sine nyerhvervede erfaringer med sig i sin politik.
”Det har været rigtigt givtigt at besøge Plejecenter Frydenholm i Rudersdal og møde beboere, pårørende og frivillige. Det har været imponerende at høre om det arbejde, der bliver gjort på stedet i forhold til at skabe værdighed og livsglæde for de ældre. Og så er det helt afgørende for mig som Ældreminister, at jeg ved, hvad det er for nogle succeser og udfordringer, man står overfor derude. Jeg bruger den viden til at forme den kommende politik på området.” skriver hun i en mail til Rudersdal Avis efter besøget.

Glad borgmester

Borgmester Jens Ive er godt tilfreds med ministerbesøget på Frydenholm.
“Det var et rigtig godt besøg. Thyra Frank er fagligt funderet og derfor enormt god at tale med om de her ting. Hun ved hvad det handler om,”
Udover en god faglig snak, så har borgmesteren også tiltro til, at Rudersdal Kommunes erfaringer kan berige den politiske snak på et højere plan.
“Vi har fået sendt nogle budskaber med til videre brug. Vi er her i kommunen temmelig langt fremme på forebyggende indsats ved demens, særligt hos yngre borgere ned til 50 år. Og jeg tror der var nogle ting, ministeren kunne tage med sig, så det forhåbentlig kan blive et tema i folketinget,” siger han.
En helt anden, der også var glad for visittet, var daghjemsbruger Sven Jørgensen på 89. Han bor til daglig i Nærum, men var med til festlighederne ved besøget, da han jævnligt besøger daghjemmet på Frydenholm.
“Jeg har set hende før på fjernsynet og sådan. Det er dejligt hun vil komme her. Det er jo pragtfuldt her ude, så det kan jeg godt forstå hun gerne ville besøge,”.

Publiceret 11 August 2017 14:30

SENESTE TV