Budget 2018:

Ingen nye besparelser

Budgetforslaget for 2018 tegner ifølge borgmester Jens Ive (V) et mere positivt billede af økonomien i Rudersdal

Af
Anne Dahl Kristensen

Sidste år var besparelserne i den grad til at få øje på, da budgetforslaget blev fremlagt for kommunalbestyrelsen. Men i år er det heldigvis et lysere billede, der tegner sig i de økonomiske dokumenter. Ifølge borgmester, Jens Ive (V), har de seneste år med et stramt, kommunalt husholdningsbudget betydet, at der er sket en økonomisk genopretning, og sammenholdt med andre faktorer betyder det, at næste års budget i højere grad er præget af grønne tal frem for de røde.
“Det ser bestemt noget lysere ud for de næste år, og det er vores håb, at vi nu kan få skabt lidt ro omkring økonomien,” siger Jens Ive.
Udover de tidligere års besparelser er det også lykkedes Rudersdal Kommune at opnå et bedre resultat af forhandlingerne med regeringen om økonomien for 2018, end man havde regnet med tidligere på året. Ligeledes tyder beregningerne på, at skatteindtægterne i Rudersdal vil stige med 600 millioner kr., idet borgernes indkomster forventes at stige.

Sammenlagt betyder det, at kommunens kassebeholdning gradvist vil blive forbedret i løbet af budgetperioden, således at kassebeholdningen ved udgangen af 2012 udgør 124 millioner kr.
“Alt i alt afleverer vi en fornuftig økonomi til den nye kommunalbestyrelse, hvor kassebeholdningen mere end opfylder målsætningen,” lød det fra Jens Ive i sin tale ved kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge, hvor budgettet gennemgik den første behandling.

Plads til nye investeringer

I det fremlagte budgetforslag er der planlagt anlægsinvesteringer for i alt 145 millioner kr. i 2018. Pengene skal blandt andet gå til bygning af de 28 nye boliger på Plejecenter Sjælsø, renoveringen af Skovlyskolen, ligesom der investeres i et nyt børnehus og renovering af eksisterende børnehuse. Dertil kommer trafikforbedringer, idrætsfaciliteter og renovering af rådhuset i Holte.
Foruden de nye projekter regner Rudersdal Kommune med driftsudgifter på cirka 3,1 milliarder kr. i de fire budgetår, og heraf udgør serviceudgifterne cirka 80 procent. Og i det nye budgetforslag ligger serviceudgifterne samtidig 51 millioner kr. under det loft for kommunens udgifter, som regeringen har fastsat.

Udgifter, udligning og usikkerhed

Men trods de positive takter, maner borgmesteren til besindighed.
“Der er et vist råderum i kommunens økonomi. Det fremkalder naturligvis ønsker hos enhver politiker om at rulle nogle af de tidligere besluttede besparelser tilbage. Men jeg må råde til omtanke og nøjes med at sige: Det må vi se nærmere på i de kommende budgetforhandlinger,” lød det fra Jens Ive, som fortæller, at der også fortsat venter kommunens økonomiske udfordringer.
“Det gælder særligt i forhold til de tre U"er: Udgiftspres, udligning og usikkerhed.”
Ifølge borgmesteren er der et betydeligt udgiftspres på nogle områder af kommunens økonomi. Det gælder særligt det specialiserede børneområde, hvor man oplever stigende udgifter. Samtidig planlægger regeringen en ændring af den økonomiske udligning mellem kommunerne fra 2019, og erfaringen fra tidligere er, at det kan betyde merudgifter for Rudersdal Kommune. Endelig er forudsætningerne i budgetforslaget forbundet med en betydelig usikkerhed. Det gælder ikke mindst beregningerne for de fremtidige skatteindtægter.
Rudersdal Kommune skal i 2018 betale 1,5 milliarder kr. til udligningsordningen, og denne udgift er dermed den største på budgettet. Derefter kommer udgifterne til ældreområdet, efterfulgt af udgifterne til undervisning i folkeskole og til specialundervisning.
Budgetforslaget blev på kommunalbestyrelsesmødet sendt videre til videre behandling efter en afsteminng, hvor Liberal Alliance og Enhedslisten undlod at stemme for eller imod forslaget.


Den videre proces

6. september: Partierne afleverer deres ændringsforslag til budgetaftalen

13. september: Fagudvalgene behandler budgetforslaget

11. oktober: Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet og endelig vedtagelse

Publiceret 07 September 2017 11:30

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV