DEBAT:

Mere omsorg, mindre medicin

Af
Dorte Nørbo

spidskandidat for SF

Demens nedbryder langsomt hjernen og rammer folk vidt forskelligt. På landsplan er der ca. 90.000 demente, i Region Hovedstaden ca. 25.000. Tallet er stigende i takt med at vi bliver ældre Men også yngre mennesker rammes af sygdommen. Demens udvikler sig gradvis og demente er en gruppe borgere, som færdes blandt os, uden at vi, som ikke har sygdommen, er rigtig klar over, hvad sygdommen egentlig indebærer. Det skal vi blive mere opmærksomme på og vi bør overveje, hvordan vi kan indrette os, så det er nemmere at finde rundt, hvis man let bliver forvirret, og hvordan de sværeste tilfælde kan behandles bedst på plejehjemmene.
SF arrangerede på Folkemødet en debat om demens, hvor vi blandt andet inviterede May Bjerre Eiby, som for nogle år siden åbnede sit eget plejehjem for demente i Gribskov kommune. Det er et plejehjem, som på mange måder viser en god vej frem i behandlingen. Et af de vigtigste resultater er, at de har nedsat mængden af psykofarmaka betragteligt og dermed har de fået gladere og mere aktive beboere. I stedet tilbydes beboerne omsorg og samvær og det virker tilsyneladende. Uddannelse og vejledning af personalet er centralt for behandlingens succes.
Rudersdal kommune er for tiden i gang med at lave en demenshandlingsplan, som skal udstikke retningslinjerne for behandlingen af demente i kommunen. SF vil gerne medvirke til at finde de gode løsninger, som kan gøre det nemmere for mennesker med demens at færdes trygt i det offentlige rum. Det handler både om, hvordan byerne er indrettet og om, at vi ved mere om, hvad det vil sige at være dement. Vi vil også gerne finde de gode behandlingsmåder på plejehjemmene, så vi sikrer, at folk med demens får et aktivt liv uden at blive sløvet og gjort passive med medicin.

Publiceret 08 September 2017 06:58

SENESTE TV