Fiskebestanden i Birkerød Sø undersøges

Hvilke og hvor mange fisk lever i søen? Det vil Rudersdal Kommune gerne vide

Birkerød Sø har det ikke så godt som ønsket, derfor undersøges først bestanden af fisk - senere på året gælder det søens bundlag. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.
I undersøgelsen, der gennemføres i dagene fra 12. til 14. september, sættes fiskegarn ud i søen, og fangsten bliver sorteret, målt og vejet.
Konkret skal det undersøges, hvilke fiskearter der lever i søen, hvor mange der er af dem, og om der er en ubalance mellem mængden af søens fredfisk/skidtfisk og rovfisk (for eksempel gedder og aborre).

Vandet bliver uklart

En væsentlig del af fredfiskenes føde består af dyreplankton, der lever af algeplankton. For mange fredfisk i en sø vil derfor reducere mængden af dyreplankton, der så ikke længere kan begrænse mængden af alger med det resultat, at vandet bliver uklart.
Viser det sig, at der er en ubalance i søen, bliver det senere besluttet, om der skal gennemføres en såkaldt biomanipulation, hvor bestanden af fredfisk vil blive reduceret ved opfiskning.
Baggrunden for initiativerne er, at staten i sin vandområdeplan har udpeget Birkerød Sø som et sted, hvor der eventuelt skal gennemføres en såkaldt sørestaurering.
jbe

Publiceret 09 September 2017 09:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV