DEBAT:

De røde baner, Marina og det samlede billede

Af
Af Henrik Hjortdal

Andedammen 3

3460 Birkerød

kandidat for Alternativet

Alternativet ønsker at få en samlet plan for udbygningen på plejehjemsområdet. Det er ikke godt nok med enkeltstående beslutninger om de røde baner, Marina og hvad der nu kommer i årets budgetforlig. Det er ganske mange og meget forskellligartede ældreegnede boliger, der skal skaffes på grund af de mange flere ældre, vi bliver i kommunen de kommende år. Og borgernes ideer skal med ind i planlægningen.
Planen skal indeholde et bredt spektrum fra bofællesskaber for ældre over ældreboliger tæt på plejecentre, til almindelige plejeboliger, herunder afdelinger for demente. Planen skal identificere behovet for forskellige boformer og antal af pladser.
Men ikke mindst mulige placeringer skal laves systematisk og gennemsigtigt: hvad er kriterierne for placeringen og hvordan skabes viden og forståelse herfor? I planen skal både ses på eksisterende kommunale og private bygninger, som kan ombygges og på ubebyggede kommunale og private arealer. Økonomien skal belyses, men over en lang tidshorisont, da plejeboliger har lang levetid.
Det er vigtigt, at arbejdet inddrager både gamle og yngre borgere, som er pårørende eller selv vil få behovet inden for en overskuelig årrække. Vi foreslår, at der laves et særligt opgaveudvalg - et ad hoc udvalg - hvor både borgere og politikere får plads. Fx 10 borgere og 5 politikere. Udvalget skal lede forvaltningen og stå for inddragelsen af borgere, foreninger og professionelle og frivillige fagfolk i og udenfor kommunen. Gentofte kommune har indhøstet positive erfaringer med sådanne fælles opgaveudvalg, som leder en proces frem mod et forslag til kommunalbestyrelsen.
Alternativet foreslår, at udvalget både ser på om der er alternativer til de røde baner, og om man gennem lokalplanlægning på Hotel Marinas område kan sikre dette til en rimelig pris. Også området ved Henriksholm, dele af Mariehøjcentret og området ved motorvejen samt eksisterende kommunale bygninger, som kan skifte formål, bør indgå. Men alt dette skal ikke defineres på forhånd. Erfaringerne viser, at borgerinddragelse kan føre til at der kommet ideer, som eksperter, forvaltning og politikere aldrig var kommet på.
Indtil planen foreligger suspenderes beslutningen om de røde baner, og der sker ingen ændringer i lokalplanen for Hotel Marina. Det forudsætter så, at udvalget går i gang hurtigt og får en relativ kort deadline.
Vi hører meget gerne, hvordan de øvrige partier ser på vores forslag, det er ikke mejslet i granit, men - et forslag.

Publiceret 12 September 2017 00:00

SENESTE TV