Seks partier laver budget

Borgmester Jens Ive (V) regner med, at næste års budget er klar i næste uge. Seks partier er med omkring bordet, når aftalerne træffes. LA og Enhedslisten står udenfor

Af
Thomas Schiermacher

Både den kommunale valgkamp og budgetforhandlingerne er i fuld gang mellem partierne i kommunalbestyrelsen. Som indledning til forhandlingerne har alle kommunalbestyrelsens partier indgivet deres bemærkninger og ønsker til det første budgetforslag.
Det billede, der tegner sig er, at en del planlagte besparelser på børne- og skoleområdet formentlig bliver udskudt. Det betyder, at der fortsat vil være for- og eftermiddagsmad til de mindste, og en del besparelser på folkeskolerne rulles også tilbage, hvis ønskerne fra de seks partier i sidste års budgetforlig opfyldes.
”Ja, det kunne godt se sådan ud,” siger borgmester Jens Ive.
”Det ser ud som om, at der er enighed om at tilgodese skolerne. Det drejer sig blandt andet om at udskyde en række besparelser på børne- og skoleområdet, der endnu ikke er sat i gang. Jeg tror, det er et godt bud på et sted, hvor vi kan nå til enighed,” siger han.

Overlever Naturskolen?

I kommentarene til budgettet er fire partier desuden enige om, at en planlagt besparelse på Naturskolen ikke skal realiseres. Rudersdal Kommune har haft ansat en naturvejleder med base i Rude Skov Naturskole. Vejlederen er ikke et lovpligtigt tilbud, og hvis stillingen bliver nedlagt, er der penge at spare. Det aftalte budgetforligspartierne sidste år. Men nu vil Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten rulle den besparelse tilbage.
Om der er ender med at være 338.000 kr. til naturvejlederen kan man dog kun spå om, indtil en endelig aftale er på plads mandag aften. Hvilke ønsker der opfyldes i forhandlingerne, og hvilke der må pakkes væk igen, kan ingen forudse.

Samme forligskreds

Sidste år endte budgetforhandlingerne med drama, da Liberal Alliances vikar, Jesper Winther Andersen, tilsluttede sig forliget, og Elisabeth Ildal senere trak partiet ud af aftalen.
I år regner Jens Ive ikke med det samme drama, når Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Lokallisten sætter sig sammen for at lave en aftale.
”Vi har aftalt, at den samme kreds, som stod bag aftalen sidste år også er den, der mødes i år. Enhedslisten står stejlt på skattestigninger, og det gør ingen andre. Så de starter uden for. Liberal Alliance har mange punkter, der flugter med det, der er foreslået af os andre, de bliver budt ind i aftalen. Men indledningsvis tager vi seks partier de indledende drøftelser,” siger Jens Ive.

Hurtig afklaring

Borgmesteren forventer, at de endelige forhandlinger snart er på plads. De seks partier mødes mandag 18. september, og allerede samme aften skulle aftalen gerne ligge klar.
”Vi plejer at kunne blive enige om det på en aften. Og der tegner sig nu et billede af hvilke områder, vi kan mødes på,” siger han.

Publiceret 13 September 2017 12:00

SENESTE TV