DEBAT:

De Selvejende institutioner er her -, men hvor blev sandheden om deres historie af?

Af
Af Randi Mondorf (V)

formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal

Da Rudersdal Kommune blev dannet, lagde Venstre et meget klart spor for at bevare de selvejende institutioner. De skulle bevares til gavn for mangfoldigheden, og som en anerkendelse for den store indsats som medarbejdere og forældrene gjorde i de selvejende institutioner. Der blev oprettet en særlig områdeinstitution ”Ruderen” for de selvejende institutioner, for at styrke deres pædagogiske samarbejde og økonomien. Naturligvis var tilslutningen frivillig, og ikke alle rakte ud efter den løsning.
Ti år senere må vi konstatere, at en række selvejende har valgt at blive kommunale. Senest bad en nestor fra Konservativt Folkeparti, kommunen om at overtage den selvejende institution, han var formand for. Et ønske som naturligvis blev imødekommet. Så det er ikke ”kommunen” der går rundt og lukker selvejende institutioner, her imødekommes blot et ønske fra den enkelte institution.
Det var en del af budgetaftalen 2017 at spare 400.000 på de selvejende institutioner, så deres administrationsomkostninger kunne bringes på niveau med de kommunale. En aftale som også Konservativt Folkeparti i lighed med de øvrige partier tilsluttede sig. Som ansvarlig for en del af vores skattekroner, mener jeg, der skal gælde lige økonomiske vilkår, hverken mere eller mindre.
Den netop indgåede budgetaftale er rigtig god for alle børnefamilier i Rudersdal. Det uanset hvilken type institution eller dagpleje de går i. I mit indlæg nævner jeg ikke nogen institutionsform frem for en anden, fordi jeg finder det helt naturligt, at vi har forskellige typer af daginstitution og dagpleje, også gerne med forskelligt pædagogisk fokus. For mig handler det om det samlede budgetresultat for børnene og det pædagogiske arbejde i institutionerne mere end organisationsform.

null

Publiceret 27 September 2017 00:00

SENESTE TV