DEBAT:

Frihedsbrev til skolerne

Af
Af Henrik Hjortdal

Andedammen 3

3460 Birkerød

KV17-kandidat for Alternativet

Alternativet foreslår at alle skoler får et frihedsbrev og de sparede ressourcer tilbageføres til skolerne over de næste fire år.
Vi tror ikke vejen frem er mere terperi, men snarere at give skoleledelsen, lærerne og pædagogerne flere ressourcer og større frihed. Fx til at droppe prestigeprojektet 'Synlig Læring', styrke bevægelse, sport, dans, lave mere åben skole, dyrke musik og kunst - og forkorte skoledagen så den bliver mere glad og effektiv hvis det er det, man vurderer skal til lokalt.
Den enkelte skole skal have langt større selvstændighed, så de selv kan tilrettelægge skoledagen med frihed til at graduere timetal og vælge indhold - inden for lovens rammer.
Og området skal tilføres de ressourcer, der er fjernet de senere år. Også som kompensation for at mere krævende elever er kommet ind i de almindelige klasser (“inklusion”) uden tilsvarende ressourcer.
Hvis det sker, tror vi skolerne kan øge både trivsel og indlæring til glæde for elever, forældre og samfundet.

Publiceret 29 September 2017 00:00

SENESTE TV