DEBAT:

Visionen for Skodsborg stationsområde

Af
Randi Mondorf (V)

Formand for Børne- og Skoleudvalget

I disse måneder er en del af udviklingen af Skodsborg Stationsområde ved at tage form. Det handler om projektet ”Turen starter ved Skodsborg Station”. Det består af en naturlegeplads og indretningen af Skodsborg Station som en kulturramme med diverse faciliteter, samt etablering af en smuk forplads ved stationen. Beskrivelsen af det samlede projekt kan ses på www.naturstyrelsen.dk. Ikke mindst naturlegepladsen kan blive et aktiv for mange børnefamilier og et samlingspunkt i lokalområdet.
Projektet er drevet af et partnerskab mellem Rudersdal Kommune, Naturstyrelsen, Banedanmark og DSB i samarbejde med Skodsborg Kurhotel. Naturlegepladsen og de øvrige kulturtilbud i forbindelse med stationen skal være et stærkt aktiv for borgerne i Skodsborg og et attraktivt udflugtsmål for andre borgere bl.a. i Rudersdal kommune. Det er partnernes ønske at skabe en platform for samvær og naturoplevelser. Det sidste kan bl.a. ske på den nyetablerede og smukke oplevelsesbro gennem Bøllemosen.
Dele af projektet er allerede etableret, det gælder eks. De 3 nye picnic og bålpladser, oplevelsesbroen gennem Bøllemosen, som er en ualmindelig smuk oplevelse. Andre dele af projektet er i planlægning og endnu ikke finansieret. Det gælder Indretning af selve stationsbygningen som kulturramme og cafe og etablering af motionsplads i skoven.
Selve naturlegepladsen planlægges af specialister med erfaring i lige netop naturlegepladser og den skal bygges af Naturstyrelsen. Det forventes gjort i løbet af 2018.
Et helt igennem positivt og attraktivt projekt i dette smukke område af Rudersdal kommune, som jeg vil glæde mig meget til at besøge.

Publiceret 29 September 2017 12:22

SENESTE TV