Holte Idrætsforening føler sig forbigået i beslutningsprocessen om en ny hal ved Dronninggårdskolen i Holte.

Holte Idrætsforening føler sig forbigået i beslutningsprocessen om en ny hal ved Dronninggårdskolen i Holte.

Idrætsforening rejser kritik af ny hal i Holte

Nyheden om en ny hal ved Dronninggårdskolen i Holte blev modtaget med blandede følelser hos Holte Idrætsforening, som i årevis har efterlyst mere halkapacitet

Af
Anne Dahl Kristensen

“Vi er en flok meget skuffede idrætsledere, der bruger ufattelig mange timer på vores sport hver uge for at få klubberne til at fungere. Vi frygter, at hvis der anvendes 20 mio. kr. på en skolehal på Dronninggårdskolen, så kommer der ikke penge til en ny Holte Hal 3 på Rudegaard Stadion de næste mange år.”
Sådan lyder konklusionen fra idrætslederne fra Holte Idrætsforening. Nyheden om, at politikerne har fundet penge i budgettet til en ny idrætshal ved Dronninggårskolen vakte stor forbløffelse, og idrætslederne føler sig i den grad overset.
“Lederne i idrætsafdelingerne på Rudegaard Stadion er målløse overfor den udmelding, som kom i forbindelse med offentliggørelsen af det nye budgetforlig. Holte Idrætsforening, som består af Holte Atletik, Holte Badminton, Holte Håndbold, Holte Ski og Holte Volleyball og har ca. 1.600 medlemmer, føler sig totalt forbigået i forbindelse med det aktuelle projekt om opførelse af en hal på Dronninggårdskolen. Der har på intet tidspunkt være dialog med brugerne og foreningerne om denne skolehal på Dronninggårdskolen. Ej heller sportens talerør ”Rudersdal Idrætsråd” er blevet hørt,” skriver idrætslederne i Holte Idrætsforening i en pressemeddelelse. 

Forkert placering

Også hos Rudersdal Idrætsråd, som er en paraplyorganisation for idrætten i Rudersdal Kommune, forholder man sig kritisk til politikernes fremgangsmåde i denne sag.
“Procesforløbet i denne sag er under al kritik og ligger på ingen måde i tråd med den officielle politik, som findes om borger og brugerinddragelse. Man kunne jo have præsenteret dette nye løsningsforslag for længe siden og fået en respons, men det har der tilsyneladende ikke været ønske om. I stedet kommer man som en tyv om natten og siger, at sådan bliver det. På foreningerne virker forslaget som om politikerne tænker: 'Vi hører hvad I siger, men træffer alligevel en anden beslutning, og det synes vi er en trist udvikling',” siger formand for Rudersdal Idrætsråd, Lars Engelberth, der også er kommunalvalgskandidat op for Det Konservative Folkeparti.
Isoleret set er både Holte Idrætsforening og Rudersdal Idrætsråd tilfredse med, at der nu er afsat penge til en ny hal. Men de mener, at placeringen ved Dronninggårdskolen er forkert, og at resultatet bliver en skolehal og ikke en decideret idrætshal.
“Vi har igennem årene gennemarbejdet fire forskellige projekter. Det sidste projekt, der blev lavet af en professionel arkitekt og kostede klubberne 100.000, blev udarbejdet i 2015 med udførlige tegninger og beregninger med input fra kommunens folk. I projektet var det ønsket at få samlet idrætten i Holte i et center på Rudegaard Stadion for at styrke det forpligtende fællesskab, der betyder så meget for klubliv, motivation, engagement og frivilligt arbejde. Men man vælger at bruge pengene på en ny skolehal på Dronninggårdskolen, som man så politisk kalder for en 'Ny Holte Hal 3', idet man havde lovet en sådan, da man sidst gik til valg. Den foreslåede skolehal på Dronninggårdskolen er dog på ingen måde en ny Holte Hal 3,” fremgår det i Holte Idrætsforenings skriv.

Risiko for splittelse

Og budskabet er det samme fra Rudersdal Idrætsråd.
“En tredje hal ved Rudegaard kunne give mulighed for at binde hallerne sammen på en ny måde og ovenikøbet give mulighed for stordrifts fordele. Nu er der tale om, at man laver en hal til erstatning for tre gamle, og jeg mener i høj grad, at man kan stille spørgsmåltegn ved, hvor meget halpaciteten egentlig bliver øget. I hvert fald er der fare for at dele klubberne op, hvis dele af klubben skal træne i en anden hal på en anden matrikel,” lyder det fra formand fra Rudersdal Idrætsråd, Lars Engelberth, som fortsætter: “Hvis en ny hal i Holte skal være for alle, skal den ikke være kun en hal på en skole, men en hal for skole og foreninger. Det betyder for eksempel, at der skal være lokaler, hvor foreningerne kan have deres udstyr, hvor de kan holde møde og hvor de sociale aktiviteter, der hører idrætten til, også har en plads.”
Og idrætsforeningerne bakkes op fra politisk side også.
“Det glæder mig, at der nu er åbnet for pengekassen til en ny hal Holte, som jeg gik til valg på for efterhånden en del år siden. Men her er der tale om en skolehal, der ikke dækker foreningernes behov. Foreningerne bør have deres hal der, hvor de har hjemmebane. Og hvis vi skal gøre en forskel som kommune, så skal vi have foreningerne med på råd. De er slet ikke blevet hørt i denne proces, og nu er det ekstra vigtigt, at de bliver inddraget i den fremadrettede proces,” siger kommunalbestyrelsesmedlem, Claus Larsen (LA).
Budskabet er det samme fra foreningerne selv. De forventer, at blive inddraget i den fremtidige proces i forhold til udarbejdelsen af de konkrete planer for projektet.

null

Publiceret 03 October 2017 11:30