DEBAT:

Lokalplaner der bevarer miljøerne

Af
Af Birgitte Schjerning Povlsen

KV17-kandidat for Konservative og 2. Viceborgmester og Karen Schousboe KV17-kandidat og Etnolog

Igennem de senere år har der vist sig en tendens: Huskøbere køber gammelt, river ned og bygger nyt. Det kan der være mange gode grunde til bl.a. økonomisk og energimæssigt. Tidstypiske æstetiske herlighedsværdier repræsenteret i gamle huse jævnes med jorden, og nyt moderne byggeri opstår. Men det betyder noget for de lokale miljøer, der ændrer sig, når områder kendetegnet af sortmalede træhuse bliver til patriciervillaer med sortglaserede teglsten. Eller når den villavej, der var kendt for étplanshuse, lige pludselig har to etagers bygninger med frit udsyn fra 2. salen ned i naboens have.
Nogle vil sige, at sådan er verden. Vi må alle være klar til at tåle forandring. Sådan skal det naturligvis være. Når vi konservative alligevel rejser et flag her, så skyldes det, at der for ofte går kulturhistoriske bygningsværdier og lokale miljøer tabt. Dem skal vi blive bedre til at passe på politisk.
Måden at gøre det på er at sikre en klar strategi for, hvilke bygninger, områder, arealer mv. vi vil bevare og begrunde hvorfor. Det kan en såkaldt ”bevarende lokalplan” sikre. Med den i hånden vil huskøberen vide, hvilke krav vi som fællesskab stiller til, hvordan bygningerne skal se ud – for det skal jo heller ikke komme som en overraskelse for den nye husejer. En bevarende lokalplan tager højde for de bevaringsværdige bygninger og miljøer ved fx at stille krav til, hvordan man som husejer må bygge og plante.
Rudersdal Kommune er utrolig smuk og godt bevaret mange steder. Vi nyder i dag godt af, at tidligere generationer forstod at bevare og udvikle med omtanke. Dygtige sognerødder støttet af lokale kræfter forstod fx at prioritere det gamle Søllerød og det gamle Birkerød med kirker, kro og præstegårdshaver. Høsterkøbs fantastiske sammenhængende landsbymiljø, sprøjtehus og ”Slottet” i Nærum osv. Bygninger og steder, der fortæller en unik historie og er vores fælles fundament.
Lige nu går det med ekspresfart med at rive ned og bygge nyt op. Uden at vi når at tænke os om. Det er baggrunden for, at Det Konservative Folkeparti opfordrer den kommende kommunalbestyrelse til at trække i arbejdstøjet og udarbejde en klar strategi for, hvor og hvordan vi vil benytte anvendelsen af bevarende lokalplaner. Hvilke nuværende kulturhistoriske værdier skal stå til vores efterkommere? Det skylder vi den næste generation at tilbyde et svar på.

Publiceret 03 October 2017 00:00

SENESTE TV