DEBAT:

Stem lokalt til det kommende kommunalvalg

Af
Af Mogens Wolf Johansen

KV17-kandidat for Lokallisten

Jeg har været bosat i Rudersdal Kommune siden 1980, er gift og far til tre børn.
I mit daglige virke er jeg konsulent indenfor TV- og event produktion, og jeg har tidligere siddet i byrådet for Lokallisten.
Mine børn har gennem deres opvækst haft rigtig mange gode oplevelser med teater, musik samt sport, og disse områder skal styrkes.
Det er altafgørende, at børnefamilier forsat ønsker at bosætte sig i kommunen, og et godt børneliv med mange tilbud er i høj grad en væsentlig del af vores fremtid.
Jeg vil arbejde for gode normeringer i dagsinstitutionerne, således at de allermindste får en god start.

For at tilstræbe optimale betingelser for såvel underviser som elev er det helt nødvendigt at støtte lærerens og skolelederens professionalisering samt fremme innovation ved at give dem vide rammer for selv at udvikle deres praksis.
Der skal ikke gennemføres flere tests i skolerne, end loven foreskriver, og folkeskolen skal have ro.

Udvikling af en levende boligmasse med mindre lejligheder, bofælleskaber, andelsboliger til unge og ældre, gode cykelveje til stationer, skoler, sport-, fritids-/ kulturtilbud er andre mærkesager, der står højt placeret på min agenda.
Der skal skabes rammer for, at borgerdrevne projekter med grønne energineutrale boligformer kan realiseres.
Endelig skal en uafhængig ”borgerrådgiver” hjælpe borgere og pårørende, hvis de kommunale tilbud ikke fungerer som forventet.

Publiceret 03 October 2017 11:35

SENESTE TV