DEBAT:

Bevaringsværdige bygninger

Af
Dorte Nørbo

spidskandidat for SF

I et læserbrev om nybyggeri giver Birgitte Schjerning Povlsen (K) udtryk for bekymring for, at så mange ældre huse rives ned til fordel for nybyggeri. Og det har virkelig grebet om sig de senere år. Heldigvis passer mange af de nybyggede huse godt ind, selvom jeg også ind imellem er rystet over, hvad der rives ned af smukke huse. Værst er det, når der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til stilen i området eller til naboerne.
Kommunens arkitektur- og bevaringspolitik lægger op til, at folk tænker sig om, inden de bygger – og der er fordele ved nybyggeri. Jeg bor i et ældre hus og kender de problemer det medfører i form af utætheder og gamle vinduer. Livet kunne – i hvert fald i et stykke tid – være nemmere med et nyt hus.
I sidste ende beslutter kommunen, hvad der må rives ned og bygges. Jeg vil gerne støtte, at kommunen i højere grad redegør for, hvilke bygninger, der bør bevares, så vi sikrer, at den kulturarv, som de kønne gamle huse repræsenterer, bevares. Samtidig vil jeg opfordre til, at kommunen går foran med gode eksempler og er åben for originalt og spændende byggeri af høj æstetisk, håndværksmæssig og miljømæssig kvalitet.

null

Publiceret 04 October 2017 13:55

SENESTE TV