DEBAT:

God sammenhæng mellem det lokale og det nationale

Af
Af Preben Etwil

formand for Socialdemokratiet i Rudersdal og KV17-kandidat

Lokallisten har udtrykt, at det er bedst/lettest, at der føres lokalpolitik uden om de landspolitiske partier.
Det synspunkt deler Socialdemokratiet ikke.
Lad os fx tage udgangspunkt i det lokale beskæftigelsesområde, der i høj grad er lovbestemt.
Her vil det være en stor fordel for lokalpolitikerne, at have gode relationer til Christiansborg. For hvis man fx ønsker forenklede regler for Jobcentrene, kan det ikke ske uden en ændret lovgivning.
I dag er beskæftigelsesjunglen et uoverskueligt vildnis af love og regler, som i mange tilfælde hæmmer eller ligefrem forhindrer en meningsfuld beskæftigelsesindsats.
Hvis beskæftigelsesindsatsen skal lykkes lokalt, kræver det, at man får givet ansvaret tilbage til borgerne. Den nuværende lovgivning bygger på en mistillidskultur, hvor borgerne skal trækkes igennem et helt batteri af kontroller og unødige møder. Borgerne skal møde op på jobcentret for at få den rigtige indsats. Ikke så der bare kan sættes krydser i et regneark.
I den virkelige verden er der en snæver forbindelse mellem det nationale og lokale politiske niveau.
I lokalpolitik handler det om at finde praktiske løsninger på praktiske problemer – og her har de politiske partier en ikke uvæsentlig rolle at spille, da det er dem, der kan give beslutningerne en værdipolitisk dimension.

Publiceret 06 October 2017 00:00

SENESTE TV