DEBAT:

Mere sammenhængende sundhed tættere på borgeren

Af
Randi Mondorf Mdl. Kommunalbestyrelsen & Region Hovedstaden

”Den nære sundhed” er rykket tættere på borgeren, ja faktisk kan den foregå hjemme i sofaen.
Som borger kan det ofte være frustrerende at blive sendt fra undersøgelse et sted til en behandling et andet sted til kontrol et tredje sted. Som ældre kan det være en stor udfordring.
Nu ser det ud til, at der er banet vej til at mere behandling kan foregå hjemme eller tæt på borgeren.
En aftale mellem Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indeholder en række anbefalinger til hvordan, der kan skabes et mere sammenhængende sundhedstilbud for borgerne. Det gælder ikke mindst ældre og borgere med flere kroniske sygdomme, som typisk har nogle behandlingsforløb, der går på tværs af sektorer. I dag kan et typisk forløb inkludere hospitaler, praktiserende læger, kommunalt ansatte sygeplejersker og plejepersonale og forskellige former for genoptræningstilbud, hvilket kan opleves som lidt af et forhindringsforløb.
Når vi i Region Hovedstaden de sidste 4 år har haft et mål, der hedder: ”Patientens situation i centrum”, og ”det er patientens behov, der skal styre behandlingsforløbet” - så er det præcist, dette her, vi mener. Det skal ikke være rigide aftaler eller faggrænser, der er styrende for, hvorvidt en borger kan få et mere smidigt behandlingsforløb, og vi skal udnytte de muligheder teknologien tilbyder.
Omdrejningspunktet skal være borgerens behandlingssituation, uanset om den fagligt ansvarlige er en kommune, region eller en praktiserende læge.
Det indebærer eksempelvis, at visse ambulante behandlinger eller kontroller i fremtiden kan blive udført af den praktiserende læge, men under supervision og instruktion fra hospitalet. Det samme gælder en specialsygeplejerske på et plejehjem. Et andet tiltag udsprunget af aftalen er fast tilknyttede læger til plejecentrene, og nu kommer også et samarbejde om en fælles akutfunktion, som giver vores plejepersonale en hurtigere tilgang til en læge om natten.
Det er en nyskabelse, som vil komme rigtig mange af vores ældre borgere til gode, ikke mindst fordi mange ældre borgere har en række forskellige sygdomme, som kræver en vifte af forskellige behandlinger.
Mere samarbejde på tværs er den helt rigtige vej at gå og vi er meget tilfredse med de nye muligheder.

null

Publiceret 06 October 2017 10:20

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV