DEBAT:

Nærhed og Tryghed i lokalsamfundet skal genskabes

Af
Af Gert Lassen

KV17-kandidat for Folkelisten.dk

Nærheden er forsvundet ud af samfundet og vores systemtænkere på tværs af partierne kan øjensynligt ikke få nok centralisme og stordrift indført i samfundet. De fortsætter ensretningen af vores samfund hvor vores menneskelige værdisæt negligeres, vores nærhed elimineres, vores personlige identitet stryges osv.
Vi er dog flere og flere der siger stop og rykker tættere sammen for at genskabe de lokale og nære lokalsamfund, hvor man tager hånd om hinanden og hjælper hinanden som var det ens egen familie.
Folkelisten.dk ønsker således at gennemføre Rudersdal-skilsmissen og føre borgerne tilbage til deres lokale kulturer i hhv. Søllerød - og Birkerød Kommuner.
Vi kalder det Rudersdal-skilsmissen!
Følgelig vil lokalt handelsliv, lokale skoler, skadestue, lokalpoliti osv. naturligvis genopstå.
Alt til gavn for dig som borger i dit lokalområde og ikke mindst til gavn for re-etablering af nærheden og trygheden i lokalsamfundet og for samhørighedskraften og for nærdemokratiet i samfundet.

Publiceret 09 October 2017 06:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV