Borgernes ideer efterlyses til udvikling af Nærum

Rudersdal Kommune vil gerne have borgernes ideer og forslag til planlægningen af det nye Brüel og Kjær-domicil

Ingeniør- og teknologivirksomheden Brüel og Kjær ønsker at omdanne deres nuværende ejendom på Skodsborgvej 307 til et nyt, tidssvarende domicil. I den forbindelse er der for nylig givet grønt lys til, at der laves en ny lokalplan for området, og samtidig er det nødvendigt at ændre kommuneplanens ramme for lokalplanlægning i ejendommen.
Det nye domicil skal indeholde både bolig og erhverv, og i forbindelse med den videre planproces efterlyser Rudersdal Kommune ideer og forslag fra borgerne. Således er der fremlagt fire hovedspørgsmål, som borgerne er velkommen til at give deres bud på:
Hvordan kan et nyt hovedkvarter være medvirkende til at skabe en positiv udvikling af erhvervsområdet i Nærum?
Hvordan kan ny bebyggelse til blandet bolig og erhverv indpasses i området?
Hvordan skabes attraktive forbindelser på tværs af området?
Foruden ovenstående hovedspørgsmål er du også velkommen til at bidrage med andre idéer og forslag til planlægningen for ovennævnte ejendom.
Idéer og forslag sendes til byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte, senest 23. oktober 2017.
Efter den forudgående høring vil der blive udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 og forslag til ny lokalplan, som sendes i offentlig høring inden endelig vedtagelse.
/adk

null

Publiceret 12 October 2017 10:30

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV