Næste års kommunale budget er vedtaget

Af
Anne Dahl Kristensen

I sidste uge var der indkaldt til kommunalbestyrelsesmøde med det formål at tage endelig stillingen til det fremlagte budgetforslag for 2018 og overslagsårene 2019-2021. Og efter en talerunde, hvor hvert parti kunne fremlægge deres syn på sagen, stemte flertallet af kommunalbestyrelses medlemmerne for at vedtage det fremlagte budget.
Der var 19 stemmer for, bestående af medlemmerne fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Dansk Folkeparti og Venstre. Enhedslisten stemte imod budgetforslaget, de to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Liberal Alliance undlod at stemme. Og Anna Scharling Bruun fra Lokallisten deltog ikke i behandling af sagen.
Vi bringer her et kort uddrag fra de enkelte partiers budgettaler.
Læs hele budgettet på www.rudersdalkommune.dk

Jacob Jensen, Enhedslisten
“Da vi modtog det første budgetudkast, sendte vi vores synspunkter til borgmesteren. Han besluttede ikke at indbyde os til forhandlinger. Vores indvending imod udkastet var den store nedskæring, hvor næsten alt var på børne- og skoleområdet, 60 mio. kr. Denne nedskæring er nu i det vedtagne budget reduceret til 37 mio. kr. Men det er også for meget, mener vi. Det er en nedskæring på 4 procent, og området tåler ikke nedskæringer overhovedet. Tværtimod. Der skal føres flere ressourcer til området.

Jacob Jensen, Enhedslisten “Da vi modtog det første budgetudkast, sendte vi vores synspunkter til borgmesteren. Han besluttede ikke at indbyde os til forhandlinger. Vores indvending imod udkastet var den store nedskæring, hvor næsten alt var på børne- og skoleområdet, 60 mio. kr. Denne nedskæring er nu i det vedtagne budget reduceret til 37 mio. kr. Men det er også for meget, mener vi. Det er en nedskæring på 4 procent, og området tåler ikke nedskæringer overhovedet. Tværtimod. Der skal føres flere ressourcer til området.

Kenneth Birkholm, Det Konservative Folkeparti: “Inden forrige års budgetforhandlinger tog vi et klart valg. Vi kunne vælge mellem ramasjang eller resultater. Som politiker skal man i dag både kunne lave ramasjang OG kunne bidrage til at skabe resultater. Det ærgrer mig at vi i kommunalbestyrelsen har partier, der alene vil bidrage med ramasjang. I år gik vi til budgetforhandlingerne med et klart ønske om at skabe ro. Arbejdsro til vores medarbejdere. Ro og tryghed til vores ”kunder”. Ro på børneområdet, ro på skoleområdet og ro på ældreområdet. Det er lykkedes, og det er vi glade for.”

Kenneth Birkholm, Det Konservative Folkeparti: “Inden forrige års budgetforhandlinger tog vi et klart valg. Vi kunne vælge mellem ramasjang eller resultater. Som politiker skal man i dag både kunne lave ramasjang OG kunne bidrage til at skabe resultater. Det ærgrer mig at vi i kommunalbestyrelsen har partier, der alene vil bidrage med ramasjang. I år gik vi til budgetforhandlingerne med et klart ønske om at skabe ro. Arbejdsro til vores medarbejdere. Ro og tryghed til vores ”kunder”. Ro på børneområdet, ro på skoleområdet og ro på ældreområdet. Det er lykkedes, og det er vi glade for.”

Kristine Thrane, Socialdemokraterne:
“Vi socialdemokrater er rigtig glade for alt, det der er blevet vedtaget i budgettet. Vores anke er, at vi selvfølgelig godt ville have haft mere. Socialdemokraterne havde gerne set, at servicerammen blev udfyldt, for vi kunne sagtens have brugt de ekstra penge både på ældre- og børne- og skoleområdet.
Det er blevet sagt igen og igen, at der er afsat rigtig mange penge på børne- og skoleområdet i dette budget, men man skal huske på, at størstedelen af disse penge bliver brugt på istandsættelse af Skovlyskolen, hvad der bestemt er tiltrængt, men istandsættelsen tilfører ikke skoleområdet flere penge, der er til gengæld stadig massive besparelser på skoleområdet.”

Kristine Thrane, Socialdemokraterne: “Vi socialdemokrater er rigtig glade for alt, det der er blevet vedtaget i budgettet. Vores anke er, at vi selvfølgelig godt ville have haft mere. Socialdemokraterne havde gerne set, at servicerammen blev udfyldt, for vi kunne sagtens have brugt de ekstra penge både på ældre- og børne- og skoleområdet. Det er blevet sagt igen og igen, at der er afsat rigtig mange penge på børne- og skoleområdet i dette budget, men man skal huske på, at størstedelen af disse penge bliver brugt på istandsættelse af Skovlyskolen, hvad der bestemt er tiltrængt, men istandsættelsen tilfører ikke skoleområdet flere penge, der er til gengæld stadig massive besparelser på skoleområdet.”

Court Møller, Radikale Venstre:
“Radikale Venstre gør en dyd af at få indflydelse. Det kræver kompromisser, og nogle gange kan man se sig selv mere i det end andre gange. Det vil altid være en afvejning af, om vi i budgettet kan se tilstrækkelig mange radikale fodaftryk.
Denne gang handlede budforhandlingerne primært om to ting: Vi skulle anvende den ledige serviceramme, så nogle af de værste besparelser fra sidste år kunne tilbagekøbes. Og så skal vi kunne se investeringer i fremtiden. Jeg synes, at det er lykkedes.”

Court Møller, Radikale Venstre: “Radikale Venstre gør en dyd af at få indflydelse. Det kræver kompromisser, og nogle gange kan man se sig selv mere i det end andre gange. Det vil altid være en afvejning af, om vi i budgettet kan se tilstrækkelig mange radikale fodaftryk. Denne gang handlede budforhandlingerne primært om to ting: Vi skulle anvende den ledige serviceramme, så nogle af de værste besparelser fra sidste år kunne tilbagekøbes. Og så skal vi kunne se investeringer i fremtiden. Jeg synes, at det er lykkedes.”

Elisabeth Ildal, Liberal Alliance: “De kommende års budget for Rudersdal Kommune er fastlagt og klar til vedtagelse. Det er godt, først og fremmest for de tusindvis af kommunalt ansatte, der nu har arbejdsro, i hvert fald hvad angår økonomien. Det stemmer Liberal Alliance selvfølgelig ikke imod. Men når Liberal Alliance ikke har været inviteret med ved forhandlingsbordet, kan vi hverken stemme for eller imod.”

Elisabeth Ildal, Liberal Alliance: “De kommende års budget for Rudersdal Kommune er fastlagt og klar til vedtagelse. Det er godt, først og fremmest for de tusindvis af kommunalt ansatte, der nu har arbejdsro, i hvert fald hvad angår økonomien. Det stemmer Liberal Alliance selvfølgelig ikke imod. Men når Liberal Alliance ikke har været inviteret med ved forhandlingsbordet, kan vi hverken stemme for eller imod.”

Axel Bredsdorff, Lokallisten: “Opgaven i år var som allerede nævnt noget nemmere end sidste år, og der er grund til at glæde sig over, at der med de sidste ændringer er anvist nogle nye veje og sendt nogle signaler til mange af vores borgere og brugere. Det er Lokallistens håb, at der ikke er tale om et ”Valgbudget” – dvs. et budget som straks vi kommer over i det nye år, vil blive udsat for reduktioner og tilpasninger, da der så er længe til næste valg. Vores borgere er klogere end som så, og lader sig ikke narre af den slags taktiske spekulationer. Vi har en fortsat forpligtelse til at arbejde med, at vores kommune bliver mere og mere veldrevet, at borgernes skattepenge veksles til kvalitet for alle pengene, at der arbejdes med langsigtede løsninger, som sikrer det nødvendige råderum og plads til fleksible løsninger.”

Axel Bredsdorff, Lokallisten: “Opgaven i år var som allerede nævnt noget nemmere end sidste år, og der er grund til at glæde sig over, at der med de sidste ændringer er anvist nogle nye veje og sendt nogle signaler til mange af vores borgere og brugere. Det er Lokallistens håb, at der ikke er tale om et ”Valgbudget” – dvs. et budget som straks vi kommer over i det nye år, vil blive udsat for reduktioner og tilpasninger, da der så er længe til næste valg. Vores borgere er klogere end som så, og lader sig ikke narre af den slags taktiske spekulationer. Vi har en fortsat forpligtelse til at arbejde med, at vores kommune bliver mere og mere veldrevet, at borgernes skattepenge veksles til kvalitet for alle pengene, at der arbejdes med langsigtede løsninger, som sikrer det nødvendige råderum og plads til fleksible løsninger.”

Erik Mollerup, Venstre:
“Vi er rigtig godt tilfredse med den brede aftale, som budgettet hviler på. Vi er tilfredse fordi vi kan hakke af ved rækken af de budgetønsker, vi præsenterede ved førstebehandlingen, over for børnefamilierne, for skolerne, og på ældreområdet. Samtidig er vi stærkt optaget af, at vi får set på, hvorledes indsatsen på det specialiserede børneområde kan styrkes, og endelig har vi i fællesskab fundet en fornuftig løsning på halkapaciteten i Holteområdet. Med andre ord, der er slået ring om de 2 store kerneområder – planlagte besparelser er rullet tilbage, der er aftalt arbejdsro på folkeskoleområdet, og der er sikret midler til såvel bleer, mellemmåltider, og ledelsestid som til skolerenoveringer og digitale læringsmidler.”

Erik Mollerup, Venstre: “Vi er rigtig godt tilfredse med den brede aftale, som budgettet hviler på. Vi er tilfredse fordi vi kan hakke af ved rækken af de budgetønsker, vi præsenterede ved førstebehandlingen, over for børnefamilierne, for skolerne, og på ældreområdet. Samtidig er vi stærkt optaget af, at vi får set på, hvorledes indsatsen på det specialiserede børneområde kan styrkes, og endelig har vi i fællesskab fundet en fornuftig løsning på halkapaciteten i Holteområdet. Med andre ord, der er slået ring om de 2 store kerneområder – planlagte besparelser er rullet tilbage, der er aftalt arbejdsro på folkeskoleområdet, og der er sikret midler til såvel bleer, mellemmåltider, og ledelsestid som til skolerenoveringer og digitale læringsmidler.”

Erik Gissel Jensen, Dansk Folkeparti: Dansk Folkeparti er tilfreds med årets budgetforhandling. Specielt vil jeg fremhæve, at vi gør forældrenes hverdag lidt nemmere ved delvist at finansiere bleer og mellemmåltiderne over taksterne, reduktionen af ledelsestiden lempes. Den særlige opmærksomhed på børne- og skoleområdet. Naturvejleder bibeholdes. Vi sørger for, det specialiserede børneområde ikke påvirker ”normalområdet. Vi tilgodeser de demente med en sansehave/park, og planlægningen af det næste plejehjem påbegyndes. Der sættes gang i en analyse omkring en akutenhed, og at afsætning af midler til Ny Holte hal og cykelstier fortsætter.

Erik Gissel Jensen, Dansk Folkeparti: Dansk Folkeparti er tilfreds med årets budgetforhandling. Specielt vil jeg fremhæve, at vi gør forældrenes hverdag lidt nemmere ved delvist at finansiere bleer og mellemmåltiderne over taksterne, reduktionen af ledelsestiden lempes. Den særlige opmærksomhed på børne- og skoleområdet. Naturvejleder bibeholdes. Vi sørger for, det specialiserede børneområde ikke påvirker ”normalområdet. Vi tilgodeser de demente med en sansehave/park, og planlægningen af det næste plejehjem påbegyndes. Der sættes gang i en analyse omkring en akutenhed, og at afsætning af midler til Ny Holte hal og cykelstier fortsætter.

Publiceret 17 October 2017 10:30

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV