DEBAT:

Svigter politikerne i Rudersdal Kommune ungdommen?

Af
Af Lars Neumann

Henrikshave 52

2950 Vedbæk

formand for bestyrelsen i BSV af 2016

Motion, sundhed, dannelse og trygge sociale rammer er tilbud som bl.a. idrætsforeningerne via de mange dygtige frivillige tilbyder Rudersdals Kommunes unge.
Der er imidlertid en lang række ingredienser, der er vigtige for, at dette kan lade sig gøre, f.eks. dedikerede frivillige trænere og ledere, sponsorer, økonomi samt faciliteter og anlæg, der svarer til behovet.
Vi oplever manglen på faciliteter og anlæg hver eneste uge og må frustrerede konstatere, at Rudersdal Kommune placerer sig som nummer 65 i Dansk Idrætsforbunds analyse af de rammevilkår m.m., som danske kommuner tilbyder sine borgere – hvilket i øvrigt er i overensstemmelse med den oplevelse vi har, når vi er på udebanebesøg og besøger andre klubber med langt bedre faciliteter, end vi har i Rudersdal Kommune.
Vi har frivillige ledere, der lægger hundredvis af frivillige timer hvert år, og så er det ikke tilfredsstillende, at vi skal opleve, at der bliver talt ned til os, når politikerne på den ene side bekræfter, ”at de gerne vil dialog” - og i samme åndedrag slår fast, at man allerede har gjort en masse og henviser til de seneste års investeringer i anlæg m.m.
Anlæg, som for fodboldens vedkommende er etableret med ukurrente mål og som kortsigtede nødløsninger, der her få år efter store investeringer, ikke kan anvendes til afvikling af kampe, og som slet ikke opfylder de aktuelle behov.
Når man ser på kommunens anlæg i forhold til behovet, kan vi konstatere, at analyser af behov m.m. ikke har været kvalificerede, og at vi i dag svigter kommunens ungdom.
Jeg efterlyser politikere, der vedkender sig ansvaret for manglende kvalitative analyser og striben af fejlagtige investeringer igennem de seneste år. Politikere, som er klar til at starte dialogen og behovsanalysen på en frisk, så vi kan sikre, at vi i Rudersdal Kommune kan tilbyde vores borgere tidssvarende faciliteter og anlæg i overensstemmelse med de reelle behov.
Ungdommen vil gerne være aktive, deltage i sociale og kulturelle aktiviteter, hvis vi tager dem alvorligt og har relevante og kvalificerede tilbud til dem.
Jeg opfordrer derfor politikerne til at smide de selvretfærdige, bureaukratiske holdninger og usaglige påstande væk og deltage i en åben dialog omkring behov, mål m.m.
Vi har brug for klare udmeldinger og en afklaring af, hvem der vil være med til at udvikle kommunens tilbud til de unge mennesker inden vi skal afgive vores stemmer.

Publiceret 10 November 2017 00:00

SENESTE TV