DEBAT:

Bæredygtig økonomi i Rudersdal

Af
Lisette Jespersen. Fuglesangsvej 14

3460 Birkerød

KV17-kandidat for Enhedslisten

Enhedslisten vil arbejde for, at Rudersdal Kommune bliver bedre til at ”affaldsforebygge” dvs. at indtænke materialevalg og holdbarhed i forbindelse med indkøb. Vi skal have etableret en genbrugskultur! Der skal udarbejdes en målsætning for en bæredygtig økonomi i Rudersdal som også dækker indkøbsfasen – og kommunen skal være medlem af Partnerskab for offentlige grønne indkøb. Dette er et samarbejde mellem offentlige organisationer, herunder kommuner, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem indkøb.
Sådan kan vi få en ansvarlig miljøvenlig indkøbspolitik.
Vi producerer masser af affald i kommunen. Der er lagt en plan for øget genbrug, men vi mener at den skal være mere ambitiøs. Genbrugspladserne skal moderniseres, med plads til flere sorteringsmuligheder, med plads til genbrugsbutik og reparation, med nye jobs. Det skal gøres lettere for borgerne at aflevere til genbrug ved at etablere decentrale opsamlingsstationer.
Enhedslisten vil arbejde for, at Rudersdal bliver grøn, klimakommune, som 71 andre kommuner kan kalde sig. Vi vil foreslå at kommunen laver en plan for at nedsætte CO2 udslippet med mindst 50 % inden 2025. Målet er at gøre kommunen CO2 neutral inden for en kortere årrække herefter.

Publiceret 13 November 2017 16:15

SENESTE TV