DEBAT:

Idrætten prioriteres højt i Rudersdal

Af
Af Daniel E. Hansen

formand for Kultur- og Fritidsudvalget og KV17-kandidat for Venstre

Lars Neumann (BSV) efterlyser politikere, der vil tage ansvar for at prioritere idrætten. Rudersdal ligger højt, når det kommer til at prioritere idrætten. Tal fra Økonomiministeriet viser, at Rudersdal ligger nr. 7 i landet i forhold til udgifter på sport og fritid, mens en dugfrisk analyse fra Ugebrevet Mandag Morgen placerer Rudersdal som nr. 11. Konkret er der en helt ny hal på vej i Rudersdal - nemlig i Holte ved Dronninggårdskolen.
Betyder det, at alt er perfekt? Nej, naturligvis ikke. Jeg ved udmærket, at der i foreningslivet findes mange ønsker til både renovering af eksisterende faciliteter samt nyanlæg.
Den politiske udfordring er at finde pengene til det i budgettet, og at fordele sol og vind lige mellem foreningerne ud fra, hvor behovet samlet set er størst. At man som forening ikke lige får sit ønske opfyldt, er ikke ensbetydende med, at Rudersdal Kommune samlet set ikke prioritere idrætten.
Venstre er garanten for, at idrætten fortsat prioriteres højt i Rudersdal, og at brugen af skatteborgernes penge sker efter grundige analyser af, hvor behovet samlet set er størst. Borgerne i Rudersdal er sunde og aktive, og det skal kommunen naturligvis skabe gode rammer for.

Publiceret 13 November 2017 00:00

SENESTE TV