DEBAT:

Vi skal lære af egne fejl

Af
Af Preben Etwil

formand for Socialdemokratiet i Rudersdal og KV17-kandidat

Erik Bang Christensen spørger her i avisen, hvad politikerne vil gøre for at undgå forvaltningsfejl.
Socialdemokratiet mener, at det er menneskeligt at fejle.
Men vi mener også, at det er vigtigt, at vi lærer af vores fejl.
Socialdemokratiet er det eneste parti – indtil nu – der har stillet forslag om, at vi ansætter en uafhængig borgerrådgiver.
Borgerrådgiveren skal:
- medvirke til at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen
- medvirke til at der ydes en god borgerservice, hvor borgeren er i centrum
- hjælpe borgerne med at blive hørt i sager, hvor de synes, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok
- behandle klager over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at udføre praktiske opgaver på, fx pasning af børn, hjemmehjælp, undervisning m.v.
- styrke dialogen mellem borgeren og administrationen
- rådgive og vejlede borgerne, så det bliver lettere at henvende sig til kommunen
medvirke til at kommunen lever op til de beslutninger om serviceniveauet, som politikerne har vedtaget
- samarbejde med den øvrige administration om at kvalificere og skabe en øget respekt for kommunens afgørelser
- rådgive kommunalbestyrelsen, direktionen og medarbejderne om sagsbehandlingen og komme med forslag til forbedringer, hvor der viser sig et behov.

Publiceret 14 November 2017 00:00

SENESTE TV