DEBAT:

SF forslag til Rudersdal CO2 regnskab

Af
Bernt Stubbe Østergaard

SF-kandidat til Byrådet

Skodsborg Strandvej 164

2942 Skodsborg

Det er nærliggende at tænke solvarmeanlæg ind i fjernvarmesystemerne. Det sker blandt andet i Frederikssund, hvor solfangere er en væsentlig del af to anlæg, som de forsyner med 20-30 % af deres varmeproduktion. Det er dog små anlæg i forhold til Silkeborg, som har verdens største anlæg, der leverer 20% af varmen i det kommunale fjernvarmesystem til 21.000 fjervarmekunder (der er 26.700 husstande i Rudersdal).
Det har kostet 250 mio kr - altså knap 12.000 kr pr forbruger - med en forventet levetid på mindst 25 år får borgerne dækket 20 % af varmeregningen for 500 kr/år. Så jo - det er i høj grad en god forretning. På Lerchenborg Gods har man tilsvarende stillet solcellepaneler op på 80 Ha landbrugsjord dvs. 0,8kvadratkilometer. Prisen er på 500 mio. kr. Det forsyner 15.000 husstande med strøm.
I Rudersdal kunne vores offentlige forsyningsselskab (Forsyningen) etablere solvarme-farmen langs de syv kilometer af Helsingør motorvej, der gennemskærer kommunen, i den randzone, der alligevel ikke må bebygges.
Fremsyn efterlyses - stem SF ind i Byrådet for at fremme denne dagsorden.

Publiceret 17 November 2017 08:43

SENESTE TV