DEBAT:

Partielle vejspærringer under opbygning på Bakkevej

Af
Af Knud Aage Mørch

Nørrevang 38

3460 Birkerød

Der er i øjeblikket partielle vejspærringer under opførsel på Bakkevej i Birkerød. Disse anlæg konstrueres så biltrafik i den spærrede kørebane tvinges over i venstre kørebane. Her har modgående kørsel, der befinder sig i egen højre kørebane naturligvis præference, og venstrebane-kørslen skal holde tilbage. Men det giver yderst farlige situationer, især fordi bilister i egen kørebane ikke advares og ofte ikke har nedssat hastigheden.
Endnu værre fordi cyklister i egen ubeskyttet kørebane, men ikke fylder meget i landskabet, risikerer påkørsel af bilister, der er tvunget over i venstre kørebane! Disse bilister skal naturligvis holde tilbage og vente med passage til cyklisten/cyklisterne er passeret. Trafikstop i ca. 20 sekunder, måske mere! Det er situationen, hvis trafikreglerne overholdes - men vi ved , at det ikke altid er sagen. Der køres for hurtigt, der bedømmes forkert, cyklister mangler lys - og lige nu bliver det mørkere og mørkere.
Det er blot et spørgsmål om tid før der sker ulykker. Trafikanlæg skal sikre trafikanterne optimalt, især de bløde, og cyklister i ubeskyttet bane og modgående bilkørsel i et indsnævret spor er helt uacceptabelt.
Det er rystende at Rudersdal Kommune har så inkompetente trafikplanlæggere, at man iværksætter anlæg af sådanne farlige og usikkerhedsskabende partielle vejspærringer. Kommunen bør snarest få sikret kørslen på Bakkevej.

Publiceret 18 November 2017 00:00

SENESTE TV