Nyt udvalg for børn med særlige behov

Et nyt udvalg i Rudersdal Kommune skal gøre indsatsen for børn og unge med særlige behov bedre og klagerne færre

Af
Thomas Schiermacher

Som led i budgetforliget for 2018 aftalte partierne, at organiseringen af det specialiserede børne område skal have et særlig fokus. Området er præget af stort ressourceforbrug, og ifølge Økonomiudvalgets dagsorden er der en forventning om en budgetoverskridelse på området på ikke mindre end 24 millioner kr. i 2017. En overskridelse, der skal ses i forhold til en budgetrammen på ca. 230 mio. kr. De stigende udgifter skyldes, at der er flere sårbare børn og unge i målgruppen, blandt andet som en afledt årsag af refomer og lovændringer, som medfører flere underretninger og dermed et øget sagsantal hos medarbejderne.
Derfor er der nu nedsat et udvalg i kommunen, der har til formål at analysere det specialiserede børneområde og komme med indstilling til kommunalbestyrelsen om behovet for ændringer i indsatserne og omorganisering af området.
Formanden for udvalget bliver Det Konservative Folkepartis Birgitte Schjerning Povlsen, og det er partileder Kenneth Birkholm meget tilfreds med.
”Vi gik ind i konstitueringsforhandlingerne med ønsket om at sætte fokus på vilkårene for børn og unge, der har særlige udfordringer. Det er lykkes. Der er et udtalt behov for at få set på, hvordan vi i Rudersdal griber det an,” siger han.
I den netop overståede valgkamp var de mange sager, som Rudersdal Kommune taber i Ankestyrelsen et tema. Til det siger Kenneth Birkholm:
”Det gør indtryk på mig, at kommunen taber 69% af sagerne på børnehandicapområdet. Bag hver sag gemmer sig en familie, der har behov for hjælp, og som er frustreret. Det er et økonomitungt område, men juraen skal altså være i orden. Vi ønsker, at den dialogbaserede tilgang skal være styrende for kommunen”.

Dialog fremmer formålet

Arbejdet i udvalget er endnu ikke gået i gang, men Kenneth Birkholm fortæller, at man hos de konservative har brugt tid på at tænke over hvordan, der skal arbejdes.
”Det her er ikke et sted, hvor vi skal spare, men hvor vi skal gøre det rigtige. Det handler om at finde ud af, hvordan indsatsen kan blive bedre. Derfor skal vi finde ud af at få så mange interessenter i spil som muligt, og vi skal hente vores viden både internt og udefra,” siger han.
Birgitte Schjerning Povlsen glæder sig til arbejdet:
”Der er ingen tvivl om, at der er brug for en sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov. Vi skal have en langt bedre kontakt til familierne, og vi skal systematisk se på erfaringerne fra andre kommuner, der har succes med at skabe sammenhæng i indsatserne”.
Udvalget er et midlertidigt politisk udvalg, som kommunalbestyrelsen i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver som f.eks. at forberede sager for kommunalbestyrelsen. Det er ikke første gang, at kommunalbestyrelsen i Rudersdal bruger netop denne arbejdsform med midlertidige udvalg f.eks. er arbejdet med kommunens bycentre også organiseret som et midlertidigt udvalg. Det betyder, at foreslår man noget i det nye udvalg, der koster penge, så skal der udarbejdes forslag, der efterfølgende behandles i et af de stående udvalg.Det er i dette tilfælde er Børne- og Skoleudvalget eller Social- og Sundhedsudvalget.

Ny chef skal findes

Udvalget skal endelig vedtages på det fortstående økonomiudvalgsmøde og derefter i Kommnalbestyrelsen, og såfremt det sker, vil der blive opslået en områdechefstilling for det nye Børnesociale-område. Der nedsættes i den forbindelse et ansættelsesudvalg, som indstiller kandidat til kommunalbestyrelsen. Det nye udvalg, som får syv medlemmer, skal afslutte sit arbejde senest i 2020..

Publiceret 05 December 2017 09:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV