Borgmesterens nytårshilsen:

De svageste børn skal i fokus

Borgmester Jens Ive ser frem mod et nyt år med fokus på det specialiserede børne- og ungeområde. Og så er der det med udligningen...

Af
Af Jens Ive (V)

borgmester i Rudersdal

Så fik vi taget hul på det nye år, 2018. Et år hvor vi med udgangspunkt i budget 2018 særligt har sat fokus på yderligere at styrke indsatsen for vores børn og unge. Budgettet har tilført betydelige beløb til børne- og ungeområdet, hvor der blandt andet skal skabes endnu bedre rammer for hverdagen på skoler og daginstitutioner.
Det specialiserede område for de børn, der har det sværest, skal styrkes. Derfor danner vi fra årsskiftet en selvstændig forvaltning for dette område, ligesom der bliver etableret et særligt politisk udvalg med fokus på området. Samlet skal det medvirke til en tættere økonomisk styring og større faglighed på det specialiserede børneområde.
I alt er der gode og lyse signaler for den kommunale økonomi i 2018.
Men udligningsskyerne truer desværre fortsat i horisonten. Udligningsordningerne er på den nationale politiske dagsorden, og med 91 kommuner der kræver flere penge, og syv til at betale er der en demokratisk udfordring, der er til at få øje på.
Så min opfordring skal lyde til Christiansborg, brug nu 2018 til at gøre op med et system, der på alle måder har udtjent sig selv. Jeg støtter gerne op om de kommuner, der har særlige udfordringer. Men et system der er blevet så skævt, at det nu overfører store millionbeløb til stærke modtagerkommuner, der er uden reelt behov for de mange millioner, det kan ikke være rigtigt.

Tid til at trække i arbejdstøjet

Det nye år markerer, at en ny kommunalbestyrelse skal trække i arbejdstøjet og i gang med de næste fire års politiske arbejde. Det er en periode, som jeg ser frem til med stor fortrøstning.
Jeg har ambitioner om og forventninger til, at vi i fællesskab kan udvikle Rudersdal Kommune til et endnu bedre sted at være for alle: For kommunens borgere uanset alder, for besøgende som brugere af kommunens mange faciliteter og fantastiske natur og for erhvervslivet, som ønsker at etablere sig og drive virksomhed her.
2017 var præget af højt borgerengagement og på visse områder også uenighed mellem grupper af borgere og politikerne. Det er positivt, at kommunens dispositioner og vores visioner for udviklingen af kommunen engagerer.
Dialogen er vigtig, den skaber indsigt, og den betyder ofte bedre løsninger til fælles gavn. I dialogen er det også vigtigt at huske, at når afgørelsen skal træffes, er det ofte ikke muligt at imødekomme den enkelte – hele vejen. Så den gensidige respekt for kompromisset er vigtig.
Den positive, konstruktive dialog med borgerne om kommunens udvikling vil vi fastholde og udbygge i 2018. 

Med ønsket om et godt og lykkebringende nytår.

Borgmester Jens Ive (V)

Publiceret 03 January 2018 11:30

SENESTE TV