Tiltalt for voldtægt:

Træner suspenderet og alle hold lukket i Rudersdal Bokseklub

En træner hos Rudersdal Bokseklub er tiltalt for tilbage i 2014 at have voldtaget en dengang 15-årig pige. Sagen skal for retten 9. januar 2018

Af
Anne Dahl Kristensen

Al boksetræning er i øjeblikket sat på stand-by i Rudersdal Bokseklub. Det skyldes, at en træner hos klubben står tiltalt for tilbage i 2014 at have voldtaget og skaffet sig “andet seksuelt forhold end samleje” med en dengang 15-årig pige, der var elev i klubben.
Sagen skal ifølge eb.dk afgøres ved Retten i Lyngby 9. januar, og indtil der foreligger en dom, har man fra bokseklubbens side valgt at indstille alle aktiviteter.
Af Rudersdal Bokseklubs Facebookside fremgår det:
“Vedr. den verserende sag kan bestyrelsen i RBK oplyse, at den har valgt at lukke alle hold, indtil sagen er afgjort. Samtidig henstiller vi til, at man afventer rettens afgørelse og stopper de indlæg og beskyldninger på diverse medier, Facebook m.m. Man er uskyldig, indtil man er dømt. For boksesportens skyld vil bestyrelsen indtrængende bede om, at man tager dette lige så alvorligt som RBK's bestyrelse.”
Ligeledes er Rudersdal Bokseklubs hjemmeside i øjeblikket lukket ned.

Tiltalt for flere forhold

Ifølge anklageskriftet er manden tiltalt for flere forhold. Anklagen går blandt andet på, at manden i perioden fra marts 2014 til midten af juni 2014 skulle have givet pigen massage og derefter begået seksuelle overgreb på hende. Ligeledes står der i anklageskriftet, at manden i perioden fra september 2014 til oktober 2014 skulle have gennemført samleje med pigen efter endt træning i Birkerød Idrætscenter, hvor pigen ifølge anklageskriftet ikke har været i stand til at modsætte sig overgrebet.
Derudover er manden tiltalt for at have voldtaget pigen i sit eget hjem i Birkerød, idet “han med vold eller trussel om vold skaffede sig samleje med pigen, som han var træner for”.
Rudersdal Avis har forsøgt at få en kommentar fra Rudersdal Bokseklub. Det er ikke lykkedes. Men også hos Sjællands Amatør Bokse Union (SABU), som Rudersdal Bokseklub hører under, har man lagt en udtalelse ud på hjemmesiden. Og heraf fremgår det:
“Det er en meget trist sag, som har ramt vores sport og det er vigtigt, at vi alle accepterer at DaBU (Danmarks Bokse Union,red.) i samspil med DIF kan og vil håndtere opgaven med den største alvorlighed samt at alle giver dem den fornødne tid og ro til at løse dette på den rette måde.”

Foreløbig suspenderet

Af SABUs udtalelse fremgår det endvidere, at den pågældende træner er blevet suspenderet.
“Henset til sagens alvorlige karakter skal vi fra SABUs side orientere om, at SABU i fællesskab med Rudersdal Bokseklub er blevet enige om, at den tiltalte boksetræner suspenderes fra sit virke som boksetræner i Rudersdal Bokseklub og fratages muligheden for at virke som træner/frivillig mv. i enhver bokseklub med tilknytning til SABU indtil, at der er truffet endelig afgørelse i den verserende straffesag mod den pågældende træner.”
Også fra SABUs side opfordrer man til, at man afventer straffesagens endelige konklusion, ligesom man oplyser, at sagen er overgivet til DIFs jurister og at DaBU/SABU er underlagt deres håndtering af sagen.
Når sagen har været for retten, og der er truffet endelig afgørelse, vil man SABU i samarbejde med DaBU træffe en endelig afgørelse om den pågældende træners fremtidige muligheder for at virke som træner i Rudersdal Bokseklub samt øvrige bokseklubber med tilknytning til SABU.
Ekstra Bladet har også beskrevet sagen, og ifølge eb.dk nægter manden sig skyldig i anklagerne. 

Publiceret 04 January 2018 14:30

SENESTE TV